Femte söndagen i fastan

Text: Ps. 103:8-14

Försoning är ett av de riktigt stora kristna orden och ett av de där svåra orden: vad menas med försoning och att Jesus är Försonaren?

Hur kan vi tala om att världen försonas genom det Jesus gör i påskens mysterium när världen ser ut som den gör? Det verkar som om världen polariseras mer och mer för varje dag som går. Var finns försoningen?

Om försoning betyder att försonas med varandra, alltså se och stå ut med våra olikheter, olika åsikter, handlingar och moral verkar vi mycket långt ifrån det idag. Kanske är det inte värre nu än vad det varit? Men nog känns det så?

Hur kan det finnas en god Gud när vi har det som vi har det? Tilliten till andra människor verkar ha nått botten. Ingen talar egentligen sanning, alla utgår från sig själva och vad som är bäst för dem själva, eller hur? Vem kan man egentligen lita på? Varför gör inte Gud något?

För mig landar den diskussionen ofta i att jag blir frustrerad på mig själv och alla andra människor. Är vi så tröga att vi inte ser vad Gud redan gjort och varje stund gör? Ja, det verkar så.

Jag vet att jag inte kan smita från ansvar för att världen ser ut som den gör. Ändå vill jag gärna det. Vi har ju alla oanade möjligheter att göra skillnad. I dagens psaltarpsalm är det tydligt att Guds nåd och barmhärtighet med oss på långa vägar överstiger Guds vrede på oss. Vi tvingas inte till att ständigt hamna på de anklagades bänk. Gud handlar helt enkelt inte med oss som vi förtjänar. Och tur är väl det! Guds nåd är alltid större.

Gud visar oss ömhet för Gud vet att vi är mull. Ömheten förstår jag, men det där med mullen? Att vi är ett med jorden är väl positivt? Menar Gud att vi i och med vår förbundenhet med det jordsliga har vi svårt att lyfta våra tankar från det som är oss själva och vårt eget och se den större bilden? Jag tror det. Det kräver en ansträngning att inte se världen som hotande. Det krävs mod att inte vara rädd för förändringar och det som är främmande. Detta mod och denna ansträngning kräver av oss att vi lyfter blicken och försöker se sammanhang.

Gud har gett oss så många goda gåvor, det är nåd, att vi, om vi vill, kan förändra den här världen att bli som vi vill, så som Gud hade tänkt. För vi vet ju alla vad som är gott. Vi vet alla att vi inte kan leva som vi vill om vi inte tillåter andra att också leva som de vill. Den insikten begränsar min frihet. Den insikten gör att jag kallas till hänsyn och viss anpassning.

Att försonas innebär att stå ut med den andres olikhet från mig. Det betyder att jag inte är världens centrum, allt kan inte utgå från mina behov. Jag tror att Gud vill att vi ska förstå det.

Därför landar jag i psalmen 738 där vi ber Gud att visa oss försoningens väg. Jesus har ju vandrat den och visat att den är möjlig. Riktigt fria blir vi bara när vi tjänar mänskligheten i en kärlek där vi kan glömma oss själva. När vi ser att vi behöver förlåtas kan vi också förlåta andra, försoningen blir möjlig. Att kunna gå över mina egna gränser blir en förutsättning för försoningen. En sann gemenskap, känslan av att tillhöra en mänsklighet trots alla som inte är som jag, vill det jag vill, strävar efter det jag strävar efter, är riktigt svårt. Men Gud kallar oss till det.

Om vi orkar landa i att det himmelska är vårt mål, det fullkomliga, den sanna kärleken, friden och freden, kanske det kan få spilla över på vårt liv här och nu? För nog är vi i grunden ense om att kärlek är bättre än hat, ömsesidighet bättre än ensamhet och förlåtelse bättre än bitterhet? Det behöver vi hjälpa varandra att se. När man är mitt i hatet, ensamheten och bitterheten behövs någon som kan dra oss upp ur skiten så att vi kan närma oss försoningens land igen. Och i den kampen går Gud vid vår sida.

Nej, Gud har inte gett upp om sin värld. Gud har kallat oss att vara medarbetare på kärlekens väg. Försoning är en möjlighet, alltid, överallt. Vår uppgift är att se det.

Jungfru Marie bebådelsedag 2017

Text: Kol. 1:15-20, Luk. 1:46-55

Det är lovsång på Jungfru Marie bebådelsedag!

Både Kolosserbrevet och Lukas skildrar lovsånger. I Lukas är det Maria som säger, eller sjunger tänker jag mig. Mitt i fastans smärtfyllda väg till Jerusalem får vi fira livet. Livet som inte kan hindras, det som oupphörligen förnyas! Jag tänker mig texten i Kolosserbrevet som en tidig gudstjänstsång, en Kristushymn i den allra första kyrkan. Bibelforskarna är inte överens om det men jag gillar tanken. Tänk om de orden sjöngs i den allra tidigaste kyrkan? Då har vi en bild av hur man uppfattade Jesus kanske bara 30 år efter hans död. Det är en kraftfull lovsång: Jesus blir den som allting skapas igenom, han finns före allting, är begynnelsen. Han är den som försonar allt, inte bara människan utan allting. Allt på jorden och allt i himlen.

Tänk att vi glömt bort det så länge! Att inte bara människan är i fokus för Guds försonande kraft utan allting. Det skapar tycker jag en förståelse för att allt hålls samman i Kristus. Det finns ingenting som inte ligger i Guds intressesfär. Vi finns i en livsväv där allt hör samman. Här finns ingen uppdelning mellan mänskligt och den övriga världen. Den uppdelning vi kristna senare gjort så tydlig, människan främst! Det andra sedan. Den synen har också gjort det möjligt för oss att tro att vi har rätt till Skapelsen på ett ofta osunt sätt. I stället är det kanske så att vi med våra stora gåvor är kallade till ett större ansvar, men inte till ett högre värde på andras bekostnad?

Mäktig är också Marias lovsång. Hon sjunger om en Gud som gör skillnad, en Gud som vill rättvisa, en Gud som upphöjer de ringa. Det handlar om liv. Ett rimligt liv för alla, inte bara för vissa.

För att tydliggöra livet ännu mer valde man vårdagjämningen som tiden för Marie bebådelse. Livet vänder åter, ljuset kommer och om nio månader är det jul. För oss i norr är detta så tydligt. Äntligen kommer våren efter fem mörka månader återvänder livsandarna, halleluja!

När Maria får budskap om Guds människoblivande i världen påbörjas en berättelse om det goda. Hon väljer att säga ja till livet. Säkert inte utan rädsla och funderingar men hon gör det som måste göras för att livet med stort L ska födas i världen. Berättelsen lever vidare och idag är det vi som lever i den. Vid varje bröllop i kyrkan sjunger vi i lovsången ett tack för livet som oupphörligt förnyas. Där kärlek finns, där finns liv!

Nog är det motigt då och då att vandra kärlekens väg. Men liksom Maria måste vi kapitulera inför det vi måste göra. Också vi måste säga ja till livet. Att inte göra det är död och destruktivitet. Liv är kreativitet. Nog är vi nu, liksom alltid, kallade till en alldeles särskild kreativitet för livets skull? Vi människor och skapelsen som helhet går verkligen inte från klarhet till klarhet. Vi verkar ha mycket svårt att lära oss av vår historia. Alltså kallas vi varje dag till att säga ja till Livet.

Lika omöjligt som det kan tyckas att Maria blir gravid utan att ha haft någon man, lika omöjligt kan det tyckas att se ett ljus i mörkret. Men livet vänder åter. Våren är här, lite kylig ännu men den är här, solen har återvänt. Också i dödsskuggans dal lyser ljuset. Det är svårt att se, men Guds livgivande ljus slocknar aldrig. Det är segern Jesus vinner i uppståndelsen. Det ljus i tunneln vi ändå skymtar i fastans mödosamma vandring upp till Jerusalem och döden. Till och med bortom döden lyser ljuset. Det är obegripligt och påskens mysterium kan vi inte förnuftsmässigt förstå, på det kan vi bara våga hoppas och tro. Vågar vi tro att Guds verk är mäktigt trots att världen ser ut som den gör? Maria gjorde det. Den tidiga kyrkan sjöng lovsången om Gud som försonar all ondska, allt mörker så att ljuset kan återvända.

Det är det naiva hoppet vi kallas till. Maria sjunger lovsång när hon förstår innebörden i det hon får vara med om. När vi ser sammanhanget där våra goda gärningar får spela roll kan också vi fyllas av lovsång. Det till synes enkla jag gör kan få ringar på vattnet och då får jag vara med i de riktigt stora sammanhangen. Det är mäktigt! Gud är mäktig! Halleluja! Halleluja är ett vackert hebreiskt ord som betyder ”Prisa Gud” och det får mig osökt att tänka på Robin Hood, eller snarare Broder Tuck: ”Prisa Gud, här kommer skatteåterbäringen!” utbrister han när Robin och gänget gjort något åt orättvisan och med pengarna som prinsen orättmätigt snott åt sig hamnar där de ska och mättar de hungriga, som Maria sjunger.

Vi firar livet idag. Vi får prisa Gud och utbringa vårt Halleluja, ett kraftfullt Halleluja, som en motröst till det som inte föder liv, till det som osar död och destruktivitet. Rakt in i en sådan värld behöver lovsången sjungas, med allt fler och allt starkare röster. Vi viker inte ner oss, vi vill inte lämna kärlekens väg, vi vågar tro på Guds mäktiga verk och att ingenting är omöjligt för den som tror. Halleluja!

Tredje söndagen i fastan.

”Kampen mot ondskan”

Psalmer: 817, 835, 766, 833, 834

Text: Upp. 3:14-19

Orden drabbar mig som ett slag i magen. Om du ändå vore kall eller varm! Men nu är du ljum och varken kall eller varm.

Jo visst är jag ljum. Jag tar inte del i kampen för en rimligare värld så som jag förväntar mig av mig själv och så som jag tror Gud förväntar sig av mig. Jag känner till orättvisorna, jag ser de hemska nyheterna på TV, jag vet att många lider i vårt samhälle. Jag kan faktiskt inte skylla min ljumhet på okunskap. Jag har all kunskap som krävs.

”Du säger: jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.” De orden landar rakt in i mitt liv. Jag skäms. Kanske känner du igen dig?

De flesta av oss sitter säkert. Trygga i ett samhälle som vi kan tyda och förstå och ta oss fram i. Men vi vet att det inte är så för alla. Så vad gör vi? Sitter säkert och stilla i båten? Vilken kamp engagerar oss där vi går utöver oss själva, där vi riskerar något på allvar?

Jag kan inte berätta för någon vad de borde göra om jag inte ser mina egna brister. Tro mig, de är stora. Kanske är dina det också? Hur kan vi hjälpa varandra att våga kampen? Kanske handlar det faktiskt också om att våga släppa taget om min egen förträfflighet och inse att allt vilar i Guds hand? Inte som en mesig undanflykt utan som en reell insikt i att jag finns i ett större sammanhang. All världens elände vilar inte på mina axlar. Tack Gud! Men min kallelse är att axla det ansvar jag kan och inte fly från det.

Jag har allt jag behöver även om jag drömmer om både sommarstuga och en ny bil. Men i grunden finns inget mer jag måste ha för att överleva, jag har, i överflöd. När vi hamnar där i bekvämligheten, i det goda livet och inte störs av världens orättvisa mer. Det är då vi är eländiga och ömkansvärda, fattiga, blinda och nakna. För ingenting av det vi har av bekvämlighet och gott liv kan frälsa oss. Ingenting av det kan rädda vår själ.

Men kanske kan engagemang och empati göra det? Känslan av att vara insatt i det godas kamp mot det onda?

Om jag kan släppa tanken på att allt hänger på mig, kapitulera inför världen elände och säga att jag inte kan på egen hand, då kanske morgonljuset bryter fram för mig och jag kan bli en hel människa? Kanske kan jag då landa i en ny kraft som är så mycket starkare än min egen?

Fastan är tid för reflektion över det egna jaget och vår relation med Gud och Guds planer för sin värld. Det tjänar ingenting till att vara för överseende med sig själv, då blir det ingen rannsakan. Men vi kan heller inte stanna i att vi är usla varelser. Då förlamas vår kreativitet och vår empati. Kampen mot ondskan i världen kan inte utkämpas med dålig självkänsla. Till den kampen behövs mandat från Gud, en känsla av att vara räknad med i det eviga perspektivet. Att få vara en Guds medarbetare är nåd och glädje, inte ett frossande i egna tillkortakommanden.

Gud har skapat oss till sin likhet. Det betyder att vi har kapacitet till viktiga saker. Men vi behöver varandra. Både som medvandrare , som tröstare och som inspiratörer. Och vi behöver Gud vid vår sida. Annars är det omöjligt. Guds nåd och upprättande förlåtelse lägger grunden för vår kraft. Ensam är inte stark. Jag skapar inte mitt liv men jag gör aktiva val som får konsekvenser.

Jag tror vi behöver en livets rörelse i världen just nu. Denna fastetid är utmanande därför att världen ser ut som den gör och för att allt för många av oss är ljumma.

Jag vill ju vara varm! Brinnande av iver att förändra världen! Jag vill det ju så gärna men oftast blir jag stum inför världens ondska. ”Javisst, är det hemskt! Det är något allvarligt fel med världen. Någon borde verkligen göra något!” Det blir alltför ofta min reaktion inför det jag ser och hör. Jag kan inte gå på alla bollar men jag kan gå på någon. Och troligen finns fler som tänkt gå på samma boll. Låt oss förenas med dem så att vi kan brinna tillsammans. Elden blir så mycket starkare då!

När jag inser min fattigdom, min nakenhet och min blindhet, då kan det födas en medvetenhet. Denna fasta får jag använda för den reflektionen, den insikten, så att också jag kan få uppstå till nytt liv. Det nya livet som spränger mina bojor och frigör mig att bli den jag är ämnad att vara: en Guds medarbetare. En kämpe i det godas kamp mot ondskan, mitt i vardagens små handlingar och i det stora engagemanget för Guds värld. Jag tror att Gud ser på mig med kärlek, också i mina taffliga försök, också när jag lutar mig tillbaka i bekvämligheten. Då är Guds kärlek där som ett rop, en sten i skon, en påminnelse om vem jag egentligen är.

Tack Gud för ditt tålamod.

 

Andra söndagen i fastan

Psalmer: 219, 218, 766, 352, 732

Text: Hebr. 11:23-27

Tänk så mycket man kan göra om man bara tror! En fast och orubblig tro kan förflytta berg heter det och det är nog sant. Att vara fullständigt övertygad om att det man står i är det rätta, att inte tvivla på sin sak och att kämpa hårt, det är fantastiskt när sådant sker!

Det är bara det att det sker så sällan att man har den där bergfasta övertygelsen. Det är inte lätt att inte ifrågasätta motiven för det man gör. Är detta sant och riktigt? Vet jag vad jag håller på med? Kallar Gud mig till detta livet eller är det något annat jag borde göra? Borde jag vara någon annanstans och vara någon annan?

Tvivlet på oss själva, meningen och riktningen, på Gud och mitt uppdrag följer oss genom livet. Det är som om tvivlet hela tiden går hand i hand med övertygelsen. Kanske är det så det måste vara?

Mose som befriar sitt folk, han som vågar göra sådant som är riktigt farligt för sin övertygelses skull var inte en hjälte i tron. Han tvekar och han tvivlar, han vill egentligen inte riktigt ta kampen och han skyller på det ena och det andra. Han är ingen talare, ingen ledare, säger han. Det finns andra som är bättre. Det är lätt att känna igen sig men Gud ger sig inte i Moses fall. Det är just han som får uppdraget och kallelsen. Han och ingen annan. Så står han där till sist och vet vad han måste göra. Det finns ingen annan väg, till sist blir det tydligt för honom. Han måste, fast att han egentligen inte vågar.

Just där i tvivlet föds en övertygelse hos honom tänker jag. Och nog kan vi känna igen oss i hans kamp? Just när inget finns att hålla fast vid får vi landa i vår tro, det är det enda som bär. Visst är den bräcklig och skör, men den är det enda vi har. Utan tron, denna lilla spillra av hopp, går vi under.

I psalm 218 uttrycks det: ”Tänk om du är den som väntar, just i tvivlets ensamhet, som väntar just på mig. Det är nog, o Gud att veta, att jag lever i din hand.” Just där i den stora ensamheten som tvivlet föder landar vi i att det enda vi kan är att tro att Gud håller oss i sin hand.

Väldigt få av oss kommer att få uppleva ett alltigenom tydligt och icke ifrågasättbart tillstånd i våra liv. Det mesta av livet är hopp och förtvivlan, tro och tvivel, mörker och ljus, glädje och sorg, samtidigt. Livet väger och rör sig, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ständigt rör vi oss mellan poler och sällan kan vi sitta ner och vila i övertygelsen, klarheten, friden. Det är livet och det kanske är som det ska?

Det är i själva orons land som vi behöver finna friden, det är i orons land som vi får lyssna, tills tvivlet tystnar som det uttrycks i psalm 732

Hur vågar Mose? Texten i Hebréerbrevet slutar idag med ett svar. Han vågar, han håller ut därför att han liksom såg den Osynlige står det. Det är flera saker att fundera över i denna utsaga. Mose höll ut står det. Han ger inte upp, trots tvivel och ångest sätter han sitt hopp till Gud. Det finns där, inlemmat i honom som en del av honom som inte kan tas bort. Han griper efter halmstrået, den tro han bär är tynande men det är det enda han har kvar. Så står det att han liksom såg. Han tolkar sitt liv och det han är med om som att Gud finns där, han liksom ser att Gud finns med honom trots att tvivlet nästan övermannar honom ibland. Jag gillar det där liksom för det ger mig utrymme med mina gudsbilder, mina erfarenheter. Det står inget om en Gud som med blixt och dunder kommer för att ge order till Mose. Det verkar lite trevande, försiktigt, i livet kan vi liksom ana Gud. Kan det räcka för att vi ska tro? Det verkade funka för Moses och jag hoppas det ska vara nog för mig också.

Mose håller ut för att han liksom såg den Osynlige. Det är ett vackert ord för Gud, men frustrerande. Varför ska Gud vara osynlig, vore det inte bättre om Gud var fullt synlig för alla så att alla kunde tro och den här världen bli en bättre plats? Jag vet inte. Men bilden av den Osynlige ger mig möjlighet att få vara som jag är med mina gudsbilder, det gör att Gud inte kan ringas in och bestämmas för all tid och evighet. Det ger mig andrum och frihet. Det behöver jag för det finns så många gudsbilder som jag inte kan känna igen mig i men om vi talar om den Osynlige får kanske också mina bilder plats?

Mose är en hjälte i Bibeln. Mose tvivlar och brottas med sin övertygelse. Jag får känna igen mig i Mose när jag kämpar med min tro. Mitt i tvivlets ensamhet finns en närvaro att ana. Jag vill tro det, alltså tror jag.

Sexagesima 2017

Text: Joh. 6:60-69

Det är outhärdligt! Ja, Jesus ord har för många i världen varit outhärdliga och är det än idag. Jesus svarar med att de ord han talar är ande och liv. Många människor då och genom världshistorien har lämnat den kristna tron för att orden blivit outhärdliga för dem. Vi förstår att det är på allvar. Jesus budskap är inte lättsmält och lätt att ta emot. Vi vet det och ändå drabbar oss orden ibland som ett slag i magen.

Del levande ordet handlar det om idag. Det är ett ord som lever i världen och ett ord som vi alla måste förhålla oss till. En del står inte ut med det, andra ser att de inte kan leva utan det. Så som Petrus i dagens text: Herre, till vem skulle vi gå? Så svarar han på frågan om det är för mycket även för lärjungarna. Svaret blir att trots att det är svårt finns ingen annan väg för dem än att försöka följa Jesus vidare. För han har enligt Petrus: det eviga livets ord och han själv är Guds helige. Ja, det är ju till och med så att han är ordet, Ordet med stort O. Så börjar ju Johannesevangeliet, att Ordet blir kött. Jesus tar gestalt.

Det är så viktigt tänker jag att dagens tema är just det levande ordet och inte bara ordet exempelvis. Den här söndagen kallas också reformationsdagen och det finns en poäng i att koppla reformationen till temat om det levande ordet. För Ordet är inte stum materia, inte statiskt och orörligt. Nej, om Ordet är Jesus själv, Gud, så är det något som ständigt rör sig för att möta oss där vi finns.

För reformationen, för Luther, var en av huvudpoängerna just detta att Ordet inte fick låsas in, bestämmas av vissa utvalda utan vara just ett tilltal till alla. Därför måste bibeln översättas så att alla kunde läsa den.

Ordet i dess rätta bemärkelse är ett Ord som i varje tid måste tolkas på nytt så att det kan beröra nya människor, väcka nya tankar och svara på nya frågor. Om Ordet inte är det jag mest behöver och kan hjälpa mig att tyda mitt liv saknar det relevans för mig och blir död materia.

För Luther och oss lutheraner är det avgörande att Ordet får leva. Vi behöver befria det från fasta tolkningar och envisas med att det måste få leva på nytt i varje ny tid, i mötet med varje människa. Därför är bibelläsning och tolkning tillsammans så ofantligt viktigt. Ordet lever ju, det gör saker med oss, det hjälper oss tolka våra liv.

Varje gång någon säger att så här ska Ordet tolkas, eller att det bara finns ett rätt sätt att läsa Bibeln måste vi protestera och höja våra röster. I en tid då polariseringen ökar mellan grupper av människor och den enda rätta sanningen proklameras av än den ena än den andra är det den kristnes uppgift att förhålla sig kritisk. Gud äger sanningen, ingen annan. Vi människor har att , så gott vi kan, försöka tolka denna sanning i den tid vi lever.

Ordet ör liv och rörelse. Det kan aldrig bestämmas och låsas in och reduceras till regler och sanningar som vi tvingas in under. Jesus, Ordet, Gud tvingar inte.

Ordet använder inte piska och bär inga vapen. Jesus själv är i världslig mening maktlös och blir också offer för denna världs maktkamp.

Ordets makt är en annan, den kommer inifrån. Den växer i oss när vi tar emot det och gör det till vårt eget. Bara när ordet landar i oss och vi känner att det bär att leva på har Ordet makt. Den makten kan vi inte lägga på någon annan, den bär vi inom oss och den måste vi ständigt reflektera över. Det vi kan göra är att räcka ordet till någon annan så att denna själv kan upptäcka dess inneboende kraft.

Den som någon gång får upptäcka att Ordet är livets Ord och att det är Guds heliga Ord kan leva i det också när tvivlet kommer, när kampen sätter in.

För kamp är det. Därför säger en del av Jesu följare att hans ord är outhärdliga. De ställer för stora krav, de kräver kamp för kärlek och rättvisa. Inte bar ibland utan alltid. Ordet är uppfodrande men också fullt av nåd. Denna dubbelhet, detta tveeggade svärd, får vi leva med, umgås med, brottas med. Det finns inga lättköpta svar. Livet är utmaning men också gåva. Gud vill det goda i oss. Vår kamp är att vaska fram det, dag för dag, minut för minut.

Ordet lever i oss, det är det levande Ordet.

Fjärde söndagen efter trettondedagen 2017.

”Jesus är vårt hopp”

Psalmer: 231,  755, 766, 794, 246.

Text: Matt. 14:22-33.

Tänk så mycket elände vår ängslighet och rädsla för att inte duga och räcka till ställer till med! Det verkar som om vi människor ständigt lever med misslyckandet runt hörnet, med ett hot om att bli tillplattade och inte räknade med som fullvärdiga människor. Visst är det sorgligt? När vi uppfostrar barn vill vi att de ska bli starka i sig själva, se sitt eget värde och våga stå upp för dem de är. Vi vill att de ska följa sin egen inre röst och inte vara som ett rö för vinden som följer gruppens nycker. Många barn är starka och får det med sig från sina föräldrar. Många barn vet att Gud finns och är som en bror som finns med dem hela tiden, de är älskade, och de vet om det.

Men någonstans längs vägen tappar vi denna grundläggande tillit till Gud och till oss själva. Det är sorgligt. Och det är svårt att förklara. Vist kan vi se tendenser i vår omvärld som påverkar oss negativt men fullt ut kan vi inte förklara var ångesten inför att vara människa kommer ifrån. Den smyger sig in i våra liv och om vi inte är uppmärksamma riskerar den känslan att förgifta oss som personer och påverka vårt liv.

Jesus går på vattnet, alldeles märkligt förstås. Vatten i bibeln symboliserar ofta kaos, de nedbrytande makterna och jag tror att Jesus vill visa oss att han finns där, när kaos och ängsligheten sätter in i våra liv. Han går lärjungarna till mötes och Petrus vill se om den tilliten och det hoppet som Jesus bär på kan gälla också honom. Kan också Petrus våga hoppas på att livet bär? Han vill, och han provar när Jesus bjuder in honom.

Så står han där på vattnet och ser att det bär. En stund. Men så kommer ängsligheten: är detta verkligen möjligt? Är min tro och mitt hopp verkligen så starka att de bär mig, också när kaos lurar bakom hörnet. Och då, när de tankarna får fäste i honom kommer tvivlet. Han sjunker.

Här tar inte berättelsen slut. Tack Gode Gud för det! Petrus ropar: ”Herre, hjälp mig!” Jesus sträcker genast ut handen och griper tag i honom. Han blir räddad.

När också det sista hoppet lämnar oss, när vår ängslighet tar överhanden kan vi bara ropa till Gud. Och evangeliet idag, det glada budskapet är att Gud hör oss och räcker oss sin hand. Allt hänger alltså inte på mig. Det finns Någon som bär.

När vår tro och vårt hopp lever klarar vi att mota ängsligheten och tro både på oss själva och på Gud. Det är den förvissningen, den förtröstan som behöver bära oss också då vi oroligt ser oss över axeln.

Jag tror att vi människor är skapade till att gå på vatten. Jag menar att vi är skapade till att känna tillit både till Gud och till oss själva. Därför säger vi också att vi ska älska vår nästa som vi älskar oss själva och Gud över allting.

Kanske menar Jesus när han säger att vi ska bli som barn att det är den där tilliten till oss själva och vad vi förmår vi behöver söka oss tillbaka till? Att våga omfamna tanken att Gud självklart finns och vill oss väl? Det barnsliga i det här avseendet verkar alltså vara den djupa tilliten, modet och glädjen i att finnas till.

Vi är skapade till att gå på vatten. Gud har skapat oss till det.

Tredje söndagen efter trettondedagen 2017

Psalmer: 769, 778, 766, 393, 217

”Jesus skapar tro”

Text: 2 Kor. 1:3-7, Ps. 36:6-10

Förtröstan är ett fint ord, tycker jag. Att vara förtröstansfull, full av förtröstan. Att räkna med en tröst, räkna med att den finns oavsett vad jag gör och hur mitt liv ser ut. Att få utan att prestera.

I de flesta situationer får vi ingenting gratis. Vi förväntas prestera något. Vi måste studera om vi ska få studiebidrag och lån, vi behöver arbeta för att få lån. Ska vi vinna tävlingen måste vi vara bäst. Ja, i nästan allt som sker krävs det saker av oss. Illa är det att detta sätt att tänka också smugit sig in i våra relationer med vänner. Vad vinner jag på att vara din vän? Vad får jag tillbaka? What´s in it for me? Är en fråga för en individualistisk tid. Det har nog gått så långt att detta ekonomiska tänkande smugit sig in i också de mest intima relationerna vi har. Även kärlek är något vi ska tjäna på, åtminstone ska vi inte ge mer än vi får tillbaka av den andre, den vi älskar.

Nog är det viktigt med ett givande och tagande i en kärleksrelation, men det är inget vi kan kalkylera med och ta för givet som ett villkor för att vi ska våga ge oss hän, rakt in i kärleken. I goda relationen upplever nog båda att de både får ge och få. Men det fungerar inte som ett bankkonto med insättningar och uttag. Snarare är det förunderligt märkligt hur kärleksrelationer fungerar, det går inte riktigt att förklara.

I Korinthierbrevet är det tydligt att det finns en förtröstan hos den som skriver. Gud tröstar oss, så är det bara. Livet är svårt och det lidande som Jesus fick utså får också vi utstå på olika sätt, vi bär korset med Jesus. Men vi behöver inte fastna i det som är svårt, vi får gå vidare till trösten, för den finns. Gud tröstar i det som är svårt. Vi har ett fast hopp skrivs det. Och nog är det väl det hoppet som finns kvar när vi bara upplever korsets börda i våra liv?

Men så sägs det något mer viktigt i texten: den tröst vi får när det är som svårast, den är vi kallade att bära vidare till andra. Här har vi väl ett typexempel på ringar på vattnet. Guds nåd och tröst är inte till för att stängas in och gömmas. Den är till för att ge vidare. Vi har att trösta var och en som har det svårt står det. Ett stort och viktigt uppdrag!

Det där fasta hoppet som vi får stå på när allt annat svajar är inte lätt att hålla fast vid. Men det är en viljeakt, jag kan bestämma mig för att det yttersta hoppet, Guds förlåtelse, det överger jag aldrig. Och när det är som svårast behöver någon annan finnas där och bära Guds tröst till mig. Det är mina medmänniskors kallelse.

Guds tröst kommer utan vår prestation, den finns där, den är gratis och oändlig, den tar inte slut och beror inte på vem jag är eller vad jag gör. Ibland kallar vi den nåd, Guds nåd, gratis, fritt given för alla som vill ta emot den.

När vi läser dagens psaltarpsalm får vi en sådan där härlig förtröstansfull text. Till himlen sträcker sig Guds nåd. Den är alltså oändlig. Guds rättfärdighet, alltså vilja till det rätta och sanna, är som väldiga berg, oändliga och Guds rättvisa som det djupaste hav, oändligt. Hos Gud är livets källa, allt det vi behöver för att leva. I Guds ljus ser vi ljuset. Också i den allra mörkaste natt ser vi i Gud ljuset. Lättare att säga än att uppleva när allt känns mörkt förstås.

Men att vilja tro är att tro, att vilja hoppas är att hoppas, att vilja Gud är Gud. Det tror jag. Gud förväntar sig inte att vi ska vara hjältar som klarar allt men Gud vill att vi vill.

Detta att bestämma sig för att vilja hoppas och tro kan jag göra trots att jag står utan svar på livets mysterium. Trots att inte allting är klart utan snarare oklart får jag tro och hoppas.

I relationen med Gud finns inget ekonomiskt tänkande, ingen kalkylering för att vinna fördelar. Gud älskar, Gud tröstar, Gud ger nåd, gratis. Det som följer därav är att vi kan orka försöka leva som kärleksfulla människor. Den som får mycket kan också ge mycket. Det följer naturligt på de goda gåvor Gud ger att jag vill ge dem vidare. Kan jag våga hoppas på ett givandets ekonomi? Guds ekonomi?

Jag vill, jag vill våga tro och hoppas. Hjälp mig milde herre Gud.

 

Andra söndagen efter trettondedagen 2017

”Livets källa”

Ingångspsalm: 921, Gradual: 757, Trosbek: 766, Offertorie: 617, Slut: 730.

Text: Ps. 19:2-7

Tanzaniaeleverna hälsas välkomna hem och Costa Rica eleverna sänds.

Himlen förkunnar Guds härlighet! Det är maffigt! Psaltartextens lovsång är kosmisk, den talar om en Gud utan gränser i tid och rum. Detta tal om Guds härlighet är ett språk som alla kan förstå, det talas i hela världen och alla kan se himlen och dess storhet. Oavsett var man befinner sig, i Tanzania, Sverige eller Costa Rica är det samma himmel, samma språk som talas från Gud. Storheten, den väldighet som är vårt kosmos, vårt universum, det som är vår Moder Jord. Där finns Gud. Ingenting är gömt för glöden i Guds kärlek till helheten, det Gud skapat.

Som så ofta, talar psaltarens texter ur en djup förvissning, ett slags grundtema för livet. Det finns en grundläggande tro för psaltarens författare om att Gud finns, trots allt, oavsett hur mitt liv ser ut, finns Gud där.

Andra söndagen efter trettondedagen har som rubrik ”Livets källa”, och jag tänker att det handlar om min yttersta tillit, mitt fundament i livet. Var har jag det? En del människor säger sig inte vara religiösa och i det lägger man ofta att man inte går till kyrkan särskilt ofta eller alls. Att man inte ”ständigt” talar om Gud och sin tro, eller att man helt saknar ett religiöst språk. Men den allra mest grundläggande tilliten handlar inte om dessa saker. För många av oss är gudstjänsten, bönen och att sätta in sitt liv i ett religiöst paradigm viktigt och bygger upp oss.

Men det som är närmast hjärteroten, det som finns kvar när allt annat är avskalat? Vad är det?

Vi människor är sköra varelser. Vi vill oftast inte kännas vid det men det mesta som finns runt omkring oss är bräckligt och kan tas ifrån oss, det är livets realitet. Våra nära och kära, våra vänner, vårt arbete, studier, det vi fyller vår tid med, vår hälsa. Jag vill inte måla bilden alltför dyster men jag tror det är klokt att vara medveten om livets skörhet och att väldigt få saker går att ta för givet.

Vi behöver en källa i oss, en källa till liv. Det som ger oss kraft och mod att vara människor och leva. Den källan tänker jag är Guds kärlek, Jesus medvandrarskap, han som går vid vår sida och den heliga Ande som andas in liv i oss, minut för minut. Så formulerar jag det, du kanske formulerar det på annat sätt. Den källan kan vi fylla på med de goda mötena med andra människor. Jag tänker att ni som varit i Tanzania fått med er möten som kommer att betyda något för er hela livet. Den typen av upplevelser har vi alla varit med om, livsavgörande möten med människor som verkligen betyder något för oss. Och för er som ska till Costa Rica önskar vi många sådana stunder, då livet bränner till och blir på riktigt.

Kanske är en del av förklaringen till att många människor i vår tid inte mår bra och inte känner sig närvarande i sina egna liv just avsaknaden av den där grundläggande källan till liv i vårt inre? Jag tror det. Och det här är inget märkvärdigt egentligen, det handlar om en yttersta tillit till livet, till Gud om man så vill, till någon slags yttersta mening i tillvaron, trots att den ser ut som den gör. Ibland gör vi saker svårare än vad de är. Kan jag våga känna tillit? Kan jag tillåta mig detta och släppa på mitt kontrollbehov och på mitt behov av sanning som kan mätas och definieras? Tro är att vilja, tänker jag.

När man tappar fotfästet, vilket vi alla gör ibland, behövs någonslags livboj att greppa tag i. Vi behöver något som kan dra oss in på fast mark igen. För mig är det den grundläggande tilliten till att jag inte lever i kaos och av en slump. Jag lever i en mening som betyder något. Också när jag känner att jag inte kan bidra till den meningen finns den där. Också när jag tappar all tro på livet och kärleken, finns den där ändå. Därför är mitt liv aldrig hopplöst, aldrig utan mening även om jag ibland inte kan se den. Då behöver jag andra människor som kan berätta detta för mig, jag behöver ett sammanhang där jag får landa. Kanske är det bästa vännen, kanske är det i bönen, kanske i gudstjänstgemenskapen, det ser olika ut för oss.

Gudstro, tillit till ett yttersta vara är en viljeakt, en inställning som jag kan tillåta mig själv. Den vägen ligger öppen för mig, om jag väljer den. Vi får tillåta oss att formulera oss på olika sätt om detta tillvarons yttersta mening. För mig funkar Gud, för andra blir det något annat. Men det jag ser i detta är att jag för att orka greppa detta strå av mening är sammanhang och gemenskap. På egen hand är det omöjligt. Därför behövs de livsnära goda mötena med andra.

 

Julotta 2016, lite tankar för predikan.

Julens budskap är mänskligt, kroppsligt och fyllt av kärlek.

Det handlar om oss människor, det handlar om mänsklighet, om hur Gud låter sig födas som människa, som en av oss, här och nu. Det är kroppsligt. Maria föder en son, såsom kvinnor i alla tider fött barn, kroppsligt, med smärtan och lyckan det innebär.

Det handlar om kärlek, liksom Maria älskar det nyfödda barnet med den kanske starkaste kärleken av alla: moderskärleken, så älskar Gud oss alla, ständigt, i varje stund. Gud är som en moder som älskar, för at hon inte kan annat, för att livet fått en ny innebörd, för att ingenting längre kommer att vara som förut. När barn kommer förändras allt. Kärleken liksom spränger hjärtat och flödar över. Nästan ingen människa kan låta bli att le i åsynen av ett nyfött barn. Det verkar ligga i våra gener, det är som om det är den viktigaste delen av att vara människa: att glädjas inför det nyfödda barnet.

Gud satsar allt i sin kärlek till oss. Gud låter sig födas, beroende av vår kärlek. I Hebreerbrevet läser vi hur Gud tidigare talat till mänskligheten genom sina profeter, Jesaja är en av dem. Men mänskligheten har inte kunnat omsätta profeternas ord i handling. De har förblivit vackra ord om fred och rättvisa, om delaktighet och givmildhet. Så som det ofta är med oss: vi vet hur vi vill leva, vi vet hur vi skulle vilja att världen ska se ut men vi har så svårt att omsätta det i handling. Istället är vi rädda och bygger murar om oss, rustar upp vår militära förmåga för att försvara det som vi tror är vårt. När ska vi lära oss? När vi stänger om oss och sätter gränser gör det något med oss. Vi blir ängsliga varelser som bara är en skugga av vårt sanna jag. Vårt sanna jag är det Gud skapat. Det är den givmilda människan, den som vägar älska, den som kan stå ut med att bli lurad, den som är så naiv att den tror på människors godhet.

Jesaja talar till det folk som vandrar i mörkret. Nog har vi detta 2016 vandrat i mörkret? Jag upplever det så. Alltför många svåra händelser har inträffat och mörkret verkar tätna. Varför kan vi inte med gemensamma krafter och med det allmännas bästa för ögonen förhindra att människor dör som flugor i Syrien och på ”dödens hav”?

Men Jesaja kommer med ett glädjebudskap: ett stort ljus ska komma. Det händer nu, det är julens budskap. Men kanske måste jag först vårda det lilla ljus som Gud tänt inne i mig? Kanske måste jag rensa ut i all min bråte och släppa fram det ljuset så att det får lysa upp mig för att sedan kunna lysa upp för andra? Det är min kallelse att inte sätta det ljus Gud givit mig under skäppan.

Rädda människor sätter sitt ljus under skäppan. De döljer det som är gudomligt i dem eftersom de inte vågar lita på kraften i det ljuset. Vi är nog alla sådana på ett eller annat vis. Tilliten är skadad och världens tillstånd gör att vi gömmer oss och det ljus vi fått. Nu är det gudomliga ögonblicket, det är nu det händer! Det är dags att visa ljuset. Världen behöver ditt ljus, nu! Gud har gett dig det för att det ska lysa, inte bara tveksamt i ditt inre, utan för alla dem du möter i kärlekens handlingar och ord.

Det krävs mod att låta sitt ljus lysa. Mod är en bristvara i vår tid. Vi tystas av tillvarons osäkerhet. Vi behöver inspiration för vårt mod och de finns ju där, nu på julens morgon. Josefs och Marias mod är vår förebild. Alldeles vanliga människor. Gud väljer sådana som dej och mej att bära ljus till världen liksom Gud valde Josef och Maria att bära fram världens frälsare i allas åsyn. Josef och Maria är inte särskilt skolade modighetsagenter. De är relativt fattiga, vanliga människor som får ett gudomligt uppdrag. De väljer att säga ja. Mitt i det vanliga livet, det mänskliga och det kroppsliga väljer de kärlekens väg. Var får de sitt mod ifrån? Maria, den unga kvinnan som inte haft någon man ska bli havande med Guds son. Så utomordentligt förunderligt! Hur ska det gå till? Hon frågar och hon får svar. Och vad ska Josef säga? Han som vill bryta trolovningen eftersom lagen säger att det är just det han ska göra. Han vill göra det i smyg så att Maria inte ska vanäras mer än nödvändigt. Men ängeln har en annan plan för Josef. Han ska visa mod! Och han gör det. Han väljer att gå emot alla konventioner om hur man ska uppföra sig och tar den gravida Maria till sig. Han är den som tar henne till Betlehem, utan Josef hade det inte varit möjligt att uppfylla profetian om Messias som ska födas i Davids stad. Josef visar mod när han inser att familjen måste skyddas från Herodes maktlystnad och tar Maria och det nyfödda barnet med sig på flykt till Egypten.

Vi är kallade att vara modiga i en mörk tid. Det kan kännas oöverstigligt att våga men vissa saker måste man bara göra.

Gud söker oss denna jul, i det kroppsliga och mänskliga. Det handlar om våra händer, vårt engagemang och våra ord. Gud behöver dem, också denna jul, att utföra kärlekens arbete. Det är kroppsligt och mänskligt, vardagligt och en kamp mot vår inre rädsla.

Gud ställer frågan till Maria och Josef: står ni till förfogande för livets skull? Vi får just nu samma fråga: står vi till förfogande för livets skull? Vad ska vi göra? Tillsammans?

Margaret Mead som var amerikanske antropolog sade en gång: ”Tvivla inte på att en liten grupp kan förändra världen. Det är de enda som någonsin gjort det!”

Vi kan! Gud kallar oss! Josef och Maria går före. Vi får följa i deras spår.

Amen.