Klimatförändringen inte primärt ett ekonomiskt problem!

Nya beräkningar visar kostnaderna för smältningen av arktis is. Och visst är de ekonomiska kostnaderna stora när vi struntar i att göra något åt jordens temperaturökning. Det visade redan Stern-rapporten. Men det finns ju andra kostnader som är så mycket viktigare. Människors lidande och död. Orättvisan som befästs i världen eftersom de fattiga som inte släppt ut klimatgaser drabbas hårdast av dem. Den typen av kostnader är det vi ska fokusera på. Eller har empatin med andras öde miskat så radikalt i oss att vi bara kan räkna förluster i kronor och ören? Hoppas inte det.

Kommentera