Jag blir så arg – sälj aktierna Svenska kyrkan!

I gårdagens Kyrkans Tidning kan vi i bilagan läsa om Svenska kyrkans aktieinnehav. Det är en sorglig läsning minst sagt. Gunnela Hahn försöker motivera Svenska kyrkans aktieinnehav i olika företag. Hon menar att vi ska äga aktier för att påverka. Jag tror det egentliga skälet är att tjäna pengar. Jag vill gärna veta hur vi påverkar. Vilka direkta påtryckningar från Svenska kyrkan har lett till reella förändringar i dessa företag? Jag vill gärna ha en lista på alla dessa positiva förändringar som bara kunnat ske för att Svenska kyrkan investerat i deras aktier. Jag vill se den listan genast! Hon säger att i den bästa av världar skulle vi bara investera i företag som bara gör gott. Ja, det är alldeles riktigt! Men då menar hon att då kunde vi inte ha aktier alls för sådana företag finns inte. Nej, men dra den riktiga slutsatsen då och sälj aktierna! Genast! Men säger Hahn, då bidrar vi inte till förändring. Jag vill som sagt se denna stora förändringspotential och resultaten. Jag tror att vi, Svenska kyrkan, äger aktier primärt för att tjäna pengar. Det andra snacket är bara en skönmålning för ett ägande som vi egentligen inte kan motivera etiskt eller utifrån evangelium. Svenska kyrkan investerar i ansvarsfulla kärnkraftsbolag. Finns det några sådana? Jag tror inte det. Alla som tjänar pengar på att skicka en avfallsräkning till kommande generationer är inte ansvarsfulla. Dessa aktier måste säljas omgående!

Det som inte kan motiveras utifrån evangelium ska vi sluta med, särskilt när det riskerar att förstöra Moder jord.

Sälj, sälj, sälj!

Kommentera