>Kollektivtrafiken öppnar för privata aktörer – är det bra?

>Nya regler gäller från årsskiftet. Länstrafiken kan ta in fler intressenter som får trafikera vilka rutter de vill om de säljer biljetter från Länstrafiken. Nu hoppas man på att företag vill köra de rutter Länstrafiken själva inte anser rimliga eller lönsamma. Hmmm, man undrar hur det ska gå?
Vill ett bussbolag köra rutter som inte lönar sig? På tider Länstrafiken inte vill köra? Låter det troligt eller rimligt?
Har vi inte Länstrafiken just för att landsbygden skall kunna leva? Använder vi inte gemensamma medel just för att det är svårt att driva detta strikt affärsmässigt? Vilka privata aktörer vill köra det som Länstrafiken med sina trafikplanerare ansett inte vara lönt att köra?
Nu vill man öppna upp för rutter som Länstrafiken inte sett eller tänkt på. Är inte det att undervärdera Länstrafikens kompetens? Jag vet ju inte hur dåliga Länstrafiken är på att se vad som behövs men när politker på detta sätt sänker den verksamhet de är satta att driva börjar man ju undra.
Jag hoppas på en bra och gratis kollektivtrafik i framtiden!

Kommentera