>Framtiden skall bestämmas av makten!?

>Ja, det verkar lite märkligt att regeringen tillsatt en framtidskommission med de fyra borgerliga partiledarna. Ingen från oppositionen är med. Hmmm, man anar ugglor i mossen.
Det gör även Bo Ekman i dagens DN Debatt. Ekman är som ni vet grundare av Tällberg Foundation.
Ekman visar på att de med makt alltid velat förutse och staka ut framtiden innan den kommer enligt sin egen vilja. Dessutom visar han att detta alltid misslyckats. Jag tror honom.
Kommissionen ska arbeta med fyra framtidsutredningar som leds av de fyra partiledarna. Det handlar om demografi, om integration och jämställdhet (som leds av Björklund, det känns väl tryggt?) om hållbar tillväxt och om ett inkluderande samhälle. På något vis vill man från regeringens sida styra framtiden så att den kan förutses och falla inom den liberala politiska ram regeringen står för. Det osar minst sagt.
Här nedan har jag saxat det som står om hållbar tillväxt. Du kan läsa det hela på http://www.regeringen.se/sb/d/14468/a/180467

”Den tredje framtidsutmaningen, som koordineras av näringsministern, handlar om hur Sverige med hållbar tillväxt kan utvecklas mot en grön ekonomi. Utveckling och innovation bidrar i allt högre grad till att lösa samhällsproblem i Sverige och övriga världen. Men med den utvecklingen följer också utmaningar för vår miljö och vårt klimat. När vi handlar mer med länder långt bort ökar vi utsläppen och vår påverkan på miljön. I takt med att vi använder allt mer av naturens resurser riskerar vi att utarma ekosystemen och den biologiska mångfalden. Hur kan vi se till att Sverige håller fast vid sin hållbara tillväxt? Och hur kan vi bli bättre på att mäta framgång i arbetet mot en grön ekonomi?”

Vad menas med hållbar tillväxt? Kan tillväxt vara hållbar? Vem har hittat på det? Vad är det som kan växa och växa utan att naturresurser utarmas? Det låter väldigt spännande att Sverige skall utvecklas mot en grön ekonomi. Hur ska detta gå till med liberala frihandelsidéer? Kommissionen kommer säkert att komma med goda svar på dessa frågor. Vi ska hålla fast vid vår hållbara tillväxt sägs det. Har vi en sådan? Det var nyheter för mig. 2010 ökade utsläppen av växthusgaser i Sverige med 11% jämfört med 2009 enligt Naturvårdsverket. Detta skriver Börje Svensson i en insändare i Växjöbladet Kronobergaren idag. Med hållbar tillväxt är det inte så mycket bevänt alltså. I texten ovan verkar det vara en naturgiven idé att vi handlar med länder långt borta. Måste det vara så? Är lösningen på våra problem en mer lokal ekonomi? Jag tror det. Kommer kommissionen att våga ifrågasätta globaliseringen. Jag tror inte det.
Det enda jag ser som positivt i ovanstående skrivning är att man vill hitta bättre mätmetoder. Det behövs.
När jag ser medlemmarna i kommissionen blir jag inte imponerad. Möjligen kan Johan Rockström garantera en viss vetenskaplighet vad gäller klimatfrågan, jag tror och hoppas det.
Ekman pekar på en viktig sak i sin debattartikel och det är att om bara vissa partier ska vara med så får dessa partier stå för kostnaderna för kommissionen, då kan inte statliga pengar användas. Varför är inte oppositionen med? Varför är inte SNF med? Friluftsfrämjandet? Jordens vänner? Svenska kyrkan? Var är alla representanter för organisationer som kan och driver hållbarhetsfrågorna?

Bekymmersamt är det när regeringen anser sig ha kunskapen själv. När partiledarna anser sig vara kunniga nog att leda framtidskommissioner. Är det inte lite pretentiöst som Ekman skriver? Jag tycker det.
Jag hoppas på debatt om framtidskommissionen. Att många kräver att få vara med. Att regeringen mot förmodan visar sig kloka nog att bjuda in brett så att misstankarna om att man vill styra framtidsspaningen kan undanröjas. Vi får se…

Kommentera