>Kommer maten att räcka?

>Visste ni att 70% av vattenanvändningen i världen går till konstbevattning? Det känns osäkert när vi ser hur grundvattennivåerna i många länder minskar. Detta kommer att leda till mindre skördar förstås.

Kommentera