Sverige bör avskaffa all vapenindustri!

Ärkebiskopen skriver om viktiga saker idag. Det handlar om kontroll av försäljningen av vapen och det avtal som nu håller på att förhandlas fram. Helt klart har det ökade omloppet av vapen i världen bidragit till att konflikter startats och att de blivit blodigare. Men framförallt finns det ett rättviseperspektiv i frågan om vapen. Kan vi verkligen investera hur mycket som helst i vapen när människor samtidigt svälter? Naturligtvis inte! Sverige tillhör de länder i världen som exporterar mycket vapen, mest per capita faktiskt trots vår ”restriktiva” lagstiftning. Lagstiftning som det 2009 gjordes ca. 1500 avsteg i från. Det känns inte helt enkelt att vara stolt över Sverige. Nej, satsa dessa pengar på ett grönt bistånd istället så att människor kan ta sig ur fattigdomen på ett vettigt sätt. Och, visst, det innebär att en del arbeten försvinner i Sverige. kanske så många som 20000 och det är förstås ett dilemma. Men är alla arbeten bra arbeten bara för att de genererar skatteinkomster? Det anser inte jag. Det vi behöver i Sverige och i världen är hållbara jobb. Jobb som bidrar till jordens överlevnad. Det gör inte vapenindustrin, det kan vam som helt räkna ut.

Tack ärkebiskopen för en bra artikel!

Kommentera