Midfastosöndagen, en predikan.

Text: Joh. 6:24-35

Livets bröd, det är Jesus, får vi veta av Johannes idag. Ännu en gång liknar sig Guds son vid det mest vardagliga men samtidigt vid det mest grundläggande. Jesus är vatten och bröd. Det klarar man sig ganska länge på.

Jesus möter lärjungarna och han pekar på ett viktigt faktum för dem: ni söker mig för att ni åt av brödet och blev mätta. Här finns, tänker jag, både ett yttre och ett inre perspektiv. Till det yttre hör att vi människor söker oss till tillfällen där vi kan få mer. Som sommargetingarna söker sig till en sockerbit söker vi ständigt efter tillfällen att få mer. Mer av allt: pengar, ägodelar, uppskattning, att få stå i centrum eller vad det nu kan vara. Men Jesus säger till lärjungarna och till oss att vi inte ska arbeta för det som egentligen inte har grundläggande värde, alla de sakerna jag nämnde kommer ju att försvinna, de bär inte livet. Här behövs något annat som kan svara på vår mest grundläggande fråga om vårt eget värde och om mening i tillvaron. Då räcker inte det till som kommer att försvinna, det som är kortvarigt, det som finns på utsidan. Jesus uppmanar oss at söka det som består, det som ger oss liv på riktigt och han lovar dessutom att det är han som kommer att ge oss det.

Men det finns en inre sida av detta också. Lärjungarna har sökt Jesus för att han mättar. Inte bara rent fysiskt utan också andligt. Det finns något med Jesus som ger mättnad, som fyller på där det finns ett behov hos mig, i mig. Jag tror att vi alla känt den hungern någon gång, den hunger som mat inte kan mätta, hungern efter mening, hungern efter att vara sedd och älskad. Den hungern vill Jesus svara på, vara ett svar på.

Vi behöver mat för att överleva, varje dag stoppar vi i oss mat för att orka leva och det är en självklarhet för oss. Något vi måste göra. Men hur ofta stillar vi den inre hungern? Var söker vi mättnad för de frågor vi djupast bär inom oss?

I nattvarden säger vi att vi delar brödet och fastän vi är många i hela världen som firar nattvard så räcker brödet. Vi får del av Jesus bröd, Jesus själv när vi delar brödet som räcker och det hjälper oss att se att vi alla hör ihop och att vi delar samma frågor djupast sett, delar samma livsvillkor. När vi delar räcker det åt alla. Delandet i sig verkar föda liv. Jesus säger att det är det brödet som kommer från himlen som ger världen liv. Och det brödet är ju Jesus själv, Guds son som kommit från Gud. Ofta säger vi himlen bara för att säga något men var Gud finns vet ju ingen men vi vet att Jesus kommer från Gud.

Brödet som Gud ger oss genom Jesus är livets bröd. Det bröd som ger liv. Inte bara liv i fysisk mening, det livet där vi stillar hungern med mat. Nej, det sanna livet, det liv där vi vet oss vara älskade och ha en mening med det vi möter. Där är livet: i delandet med andra, i gemenskapen runt altaret då vi firar nattvard.

Dela – Leva, det är mantrat, det vi ständigt behöver påminna oss om, det som leder till liv med stort L.

Och det är ju också fastans budskap till oss: när vi delar räcker det åt alla. Jordens resurser är orättvist fördelade, det vet vi. Men vad gör vi åt det? Fastan vill hjälpa oss se sammanhangen: att vi hör ihop med varandra och att när någon lider, ja då lider vi allihop. Så är det ju i en familj: när någon mår dåligt kan inte de andra må toppen, de lider med den som är sjuk eller bekymrad. Så är det med hela mänskligheten också, vi är som en familj, när människor svälter mår inte vi andra bra heller, även om vi kan äta oss mätta. Och så vill jag gärna se hela Skapelsen: när miljöförstöring drabbar så drabbar det även mig även om jag fysiskt inte utsatts men efter som andra delar av Skapelsen lider, kan inte heller jag må toppen, jag smittas av det dåliga som drabbar.

Livets bröd: det bröd som ger liv, det bröd som helar när det delas, som räcker när det räcks till min medmänniska och min medskapelse. Dela – Leva, de orden hör ihop, de är sammanlänkade, ska förstås tillsammans, är beroende av varandra. Utan delande, inget liv.

Jag tror att det är Midfastosöndagens budskap till oss, det är fastans budskap till oss.

Dela – Leva. Leva – Dela.

Amen.

Kommentera