>Vårdskandalen säger något om det ekonomiska systemet!

>Carema, ja vad ska man säga? Den ena idiotiska saken efter den andra kommer fram. Och, jovisst, kommunal, offentlig, vård är inte alltid bättre. Men nog har något allvarligt hänt då vi konkurrensutsätter de viktigaste delarna av vårt samhälle? Vården av de gamla måste få prioriteras!
Bibeln är full av uttalanden om att ett land bedöms utefter hur det tar hand om de fattiga, invandrarna, barnen, änkorna. Profetlitteraturen i gamla testamentet är väldigt tydlig på denna punkt.
Det är alltså inte hur de rikaste har det som är det viktiga, utan hur de har det som är marginaliserade. Och till de marginaliserade i vårt samhälle kan verkligen de gamla och sjuka räknas.
Jag har själv en sjuk pappa och jag ser hur han måste kämpa för att få rätt vård. Tack och lov har han en stark fru som orkar kämpa. Men alla de som är ensamma, vem kämpar för dem?

Vi behöver ett omvårdnadens system, där alla länkar är viktiga, där vi tar hand om varandra. Detta kommer inte det nyliberala marknadssystemet hjälpa oss med! Vi behöver ett nytt ekonomiskt system, nu!

Jag önskar er alla en välsignad jul! Undrets tid är här!

Kommentera