Girigheten förhärskande – klyftorna ökar!

VD:ar på börsbolagen har glada dagar! De höjer sina löner i mycket större utsträckning än vad vanligt folk får möjlighet. Hur kan det komma sig? Vi lever i en ekonomisk kris, eller hur? Borde inte då alla vara med och bidra? Framförallt ligger problemet i att klyftorna i samhället växer mellan dem som har och de som inte har. Ett samhälle som vill hålla samman bör vara mycket försiktig med att öka klyftorna. Risken att samhället faller sönder är stor! Kanske har vårt svenska samhälle redan fallit isär, eller går det att rädda? När näringslivet vill pressa löner för vanligt folk och samtidigt premierar sina chefer bortom rimlighetens gräns, ja då rimmar det illa. Det finns ingen trovärdighet kvar hos Svenskt Näringsliv anser jag. Det krävs moral bland landets VD:ar, det är dags att visa att man vill vara med och ta ansvar, inte att man bara vill berika sig själv. Vad är det som gör att den som tjänar 31 miljoner om året vill ha mer? Det enda rimliga svaret är girighet. Pengar korrumperar, mycket vill ha mer. Ja det finns många uttryck för det som sker. Och att det finns många sådana uttryck visar ju på att vi inte anser det vara ett accepterat beteende. Ändå får det fortgå, år efter år. När får vi se VD:ar som frivilligt sänker sina löner? Det vore väl lämpligt nu till jul, som ju är givandets högtid? Pengarna kunde användas för att stärka företagen så att jobben kan räddas för flera.

Kommentera