Wijkman och Rockström går bara halva vägen!

Anders Wijkman och Johan Rockström kommer med en ny bok idag, Bankrupting Nature heter den och därför skriver de idag debatt i SvD. Det goda med artikeln är att de anser att klimatkrisen och den ekonomiska krisen måste lösas gemensamt. Bra är också att de förordar en grön skatteväxkling så att det blir dyrt att smutsa ner. Men de vågar inte i grunden ifrågasätta tillväxtekonomin. De ser, liksom de flesta, inget alternativ till tillväxt. Visserligen vill de att tillväxten ska ske på ett annat mer miljövänligt sätt med mer hållbara produkter och en större tjänstesektor. Jag är mycket tveksam till detta. Har inte tillväxten nått vägs ände. Vad är det som ska växa i Wijkmans och Rockströms ekonomi, pengarna? Jag är övertygad om att det man vinner på att skatteväxla kommer att ätas upp av ökad konsumtion från alla dessa som ska arbeta i tjänstesektorn. Vi behöver en mycket mer djärv idé om hur vårt framtida ekonomiska system ska se ut. Alltså, bra att boken kommer, jag ska definitivt läsa den! Men synd att de inte vågar vara ännu mer nytänkande.

2 reaktion på “Wijkman och Rockström går bara halva vägen!

 1. Ja, det är underligt att det verkar så farligt att konstatera att vi måste ändra beteende i grunden, att ökad konsumtionen inte är en framkomlig väg. Det ekonomiska system vi har är ändock bara en produkt av värderingar och tankar producerade av människor på 1800 – talet. Med den kunskap vi har om konsekvenserna av detta ekonomiska system, som visserligen gjort tillvaron mycket bättre för många men som också uppenbarligen äventyrar mänsklighetens framtida existens på jorden, måste man inse att det krävs en förändring. Det betyder för den skull inte återgång till självhushållning – bara en förändring i värderingar, vilket i och för sig inte är så bara………
  ”Bröd och skådespel åt folket….” , så lätt det är med dagens media – vem driver på detta och hur påverkar det ? Hur skall man kunna använda detta till en förändring i stället för ett befästande av tron på tillväxt och konsumtion?
  Det finns så mycket bra på gång i världen, men det försvinner i det allmänna mediebruset!
  Ett massmediastöd som är kopplat till bredare kunskapsbefrämjande information, skulle kunna vara en bra väg!!!!!

 2. Det finns genomarbetade förslag på andra ekonomiska strukturer än den som råder.

  Av någon outgrundlig anledning tycks inte ens tillväxtkritiker ha någon annan ekonomisk modell de förespråkar. Det duger inte längre att bara komma med invändningar eller förslag på justeringar av marknadsekonomi/kapitalism.

  De få som jag hittat är:
  Deltagarekonomi (parecon) enligt Robin Hahnel och Michael Albert
  Demokratisk ekonomi/Marknadssocialism enligt David Schweikart
  En ny form av planekonomi enligt cockshott/cottrell

  Det tar en del tid innan man hinner få en tydligare bild av vad dessa förslag innebär och hur de kan fungera, men det är värt mödan.
  Det är inte lätt att se hur en övergång skulle ska men det är vad som krävs.
  Kanske det kan börja växa ett intresse bland de allt större skarorna människor (även i rikemansklubben europa) som inte längre tillåts delta i att försörja sig.

Kommentera