Finns inget bättre än marknadsekonomi menar fd. ÄB-adjunkt!

I dagens Kyrkans tidning finns en intressant artikel om kyrkornas världsråds 112 punkter om mission. Tyvärr anses den inte så viktig att KT lagt ut den på sin webb. Där diskuteras hur radikala dessa 112 punkter är. Det handlar bland annat om hur den globala fria marknaden och världens rådande ekonomiska ordning hindrar Guds ande och förvekligandet av Guds rike. Jag gillar det jag läser. Det är kul att KV vågar vara radikala. Tyvärr får det väl som det mesta KV producerar väldigt lite nedslag i Svenska kyrkans församlingar. Oftast landar dessa radikala uttalanden bättre i de kämpande kyrkorna, i kyrkorna vars medlemmar lever i fattigdom och förtryck.

Därför är det inte så jättekonstigt att ÄB:s förra adjunkt Ann-Cathrin Jarl mest fnyser åt radikaliteten. Hon menar att det inte är fruktbart att ifrågasätta marknadsideologin. Hon tycker det är viktigt med kritiken av råkapitalismen men konstaterar att det inte finns något alternativ till marknadsekonomin. det är minst sagt ett djärvt uttalande. Finns det verkligen inga alternativ? Har hon undersökt alla möjligheter? Visserligen har hon disputerat i etik i ekonomisk teori, men ändå? Hon tror att marknadsekonomin och den enskildes strävan att få det bättre är nödvändiga för jordens överlevnad. Kan man inte tänka sig att människor strävar efter värdiga liv utan ett neoliberalt marknadssystem? Jag tror det. Hon menar vidare att om vi ska försörja 10 miljarder människor måste vi ha tillväxt. Jaha, och exakt vilken typ av tillväxt är det Jarl vill se? Innebär inte tillväxt i de flesta fall en utarmning av jordens resurser? Innebär inte tillväxt så som vi nu ser den en stor risk för klimatkatastrof? Självklart känner Jarl till detta men ändå väljer hon att blunda. Hon kan, liksom de flesta ekonomer i världen, inte se något annat ekonomiskt system än den tillväxtdrivna kapitalismen. Märkligt anser jag.

Var går gränsen för tillväxt? Har inte marknadsliberalismen bevisat sin oförmåga att minska klyftorna i världen? Är vi människor de facto bara egoister som bara tänker på att få det bättre för egen del? Jag tror att Jarl har fel. Jag tror att vi måste våga tänka utanför den marknadsekonomiska ramen. Jag tror att vi måste göra det nu och jag menar att det i vår heliga skrift finns en hel del att hämta i utarbetandet av ett alternativt ekonomiskt system. Vi ser redan hur det í dag experimenteras med olika system, lokala valutor, byteshandel, downshifting med mera. När har vi fått nog. När är tillväxt inte längre möjlig? Bekymmersamt är det att en sådan viktig teolog i Svenska kyrkan som Jarl inte kan vara mer radikal än så. Jesus kommer till världen för att i grunden transformera den, för att visa på ett annat sätt att leva. Jesus kommer tillbaka för att fullborda det han påbörjat. Under tiden får vi som lärjungar göra vårt bästa för att arbeta för en värld där orättvisorna minskar, klyftorna minskar och utanförskapet byts till gemenskap. Jag tror inte det är möjligt med rådande ekonomiska system, jag tror vi behöver ett annat. Jag har inte svaret på frågan hur detta alternativa system ska se ut men jag vill vara med i diskussionen om det. Jag vill inte, som Jarl, stänga dörren till en fri och spännande teologisk diskussion som förutsättningslöst tar chansen att forma en annan värld.

5 reaktion på “Finns inget bättre än marknadsekonomi menar fd. ÄB-adjunkt!

  1. Skriv en debattartikel i kyrkans tidning. Det handlar också om de fattigastes perspektiv. Dom har aldrig räddats av marknadsekonomin. Och kyrkan är deras enda röst.

  2. Jag håller med. KV:s dokument är t.o.m radikalare än tillväxtkritiken brukar göra gällande. Den handlar ju om Västvärldens kolonialistiska egocentrism som även påverkat missionssynen. ”Mission from the margins” är ett mycket bra dokument. Det förvånar mig att Ann-Cathrin Jarl nu inte tycks vara lika kritisk som ledande feminist ekonomer varit sedan lång tid tillbaka. De har ju hävdat just hushållsekonomiskt tänkande (oikos) som vi numera tycks ha övergett vilket lett till monetarismen och skuldkriserna. Den ekologiska ekonomin är ju också ett alternativ som starkt kritiserar den dominerande neoklassiska ekonomin. Svenska kyrkan var betydligt radikalare i sitt biskopsbrev om Rika och Fattiga i början av 90 talet.

  3. Eskil, skriv du också i Kyrkans Tidning.Det här är en viktig debatt och både du och Magnus har stora och viktiga kunskaper. Själv tänker jag på mina erfarenheter från Mozambique, ett marknadsekonomiskt under med hög tillväxt. Men där mina vänner och forna kollegor är precis lika fattiga som förut. Men klyftorna har växt…

Kommentera