Domsöndagen. En betraktelse.

Text: Jesaja 65:17-19.

Domsöndagen som ligger framför oss handlar om Kristus återkomst. Jesus ska komma tillbaka och allt ska bli annorlunda. Det kristna hoppet får nytt liv varje Domsöndag. Det vi ser av ondska, människors elakhet, krig och naturkatastrofer, det är inte det som kommer att få sista ordet. Hoppet om att en annan värld är möjlig lever i den kristna tron och varje år vid denna tid får vi på nytt upptäcka det: hoppet!

Vad är då målet? Varför ska Jesus komma tillbaka, varför lämnade Jesus jorden den där gången? Jag tror att Jesus kom till jorden för att visa oss människor att en annan värld är möjlig. Att det går att vara människa och älska fullt ut med hela oss själva, utan baktankar. Det går att vara människa utan att vara egoist, ja Gud har till och med skapat oss utan egoism. Vi är skapade till varandra, det är vår innersta mening, det är vårt uppdrag. Ibland tas det som en självklarhet att människan innerst inne är egoist. Jag tror att det är en lögn. Gud har skapat oss till något annat, till gemenskap, till omtanke, till empati, till kärlek. Sådana är vi skapade, sådana är vi innerst inne när vi skrapar bort alla lager av att vara lyckade, populära, tjäna mer pengar, köpa fler prylar, det som är egoism och egenkärlek. För det är egenskaper som vi människor tillskansat oss genom historien, de fanns inte där från början.

Att leva i veckan med Domsöndagen är att rannsaka oss själva. Hur kan vi vara det som vi egentligen är skapade till? Hur kan vi sträva efter att bli mer lika Jesus? Jesus kom till jorden för at säga att det är möjligt att leva som riktiga människor. Sedan lämnar Jesus jorden med orden att han alltid ska vara nära men han går inte omkring här längre. Eller gör han det? Kanske handlar det om att vi får försöka själva, att vi får kämpa i våra liv och i världens liv att bygga det Guds rike som Jesus koma för att förkunna? Och visst, vi har misslyckats, kapitalt skulle en del säga och det är nog sant. Man vi har också kunnat vara kärleksfulla, ömsinta och empatiska, mitt i all egoism och allt elände.

Jesus ska komma tillbaka, det ska bli en ny himmel och en ny jord. Jag tror verkligen på att denna jord som Gud har skapat skall skapas om, ska bli annorlunda. Jag tror på att Guds rike ska bryta in. Men jag tror inte Gud ska skapa igen en alldeles ny jord. För det säger inte bibeln. Det står att Gud ska skapa om Jerusalem. Och att Gud ska skapa om människorna. Göra om, förändra, frälsa. Det är det det handlar om: en förnyelse av jorden och människorna. Vi ska få bli riktiga människor, skapade till Guds avbild och hela Skapelsen ska få bli sådan Gud avsåg vid skapelsens morgon. En annan värld är möjlig, det verkar vara Guds slagord. Och det är ett bra slagord, för det antyder att allt inte ska vara som det är. Det finns ett slut på krigen, dödandet, svälten, utanförskapet, förnedringen, utfrysningen, sjukdomen och allt annat elände vi kan tänka oss. Det finns något annat och det ska bryta in i denna värld som Gud skapat den dag då Jesus kommer tillbaka. Gött mos! Hopp! Möjlighet! Men och det är viktigt, det innebär inte att vi måste vänta på den dagen innan vi börjar leva såsom vi ska kunna leva fullt ut den dagen. Vi kan faktiskt börja redan nu! Det går faktiskt att i denna eländiga värld som den många gånger kan tyckas att leva kärleksfullt. Kanske inte fullt ut, kanske inte riktigt så som det kommer att bli, men ändå. Vi får försöka så gott vi kan, det är vår uppgift. Det är vårt kall, hur svårt det än kan verka. Och vi får kämpa på, i visshet om att Gud vill det, Gud vill det goda, att jag ska vara det godas agent, Gud vandrar med. Och inte minst Gud vill förlåta oss när vi inte klarar det, för det är svårt i denna brustna värld, inget snack om saken.

Jesus kommer tillbaka ännu en gång. Vi får vänta dessvärre. Men framförallt får vi hoppas. Hoppas på att Guds rike kan bli verklighet, hoppas på att en annan värld är möjlig. En värld där ingen lider mer, där kärleken råder och gemenskapen består. Gemenskapen med varandra, med allt det goda Gud skapat och gemenskapen med Gud. Den dagen kommer, var så säker!

I väntan på den dagen får vi efter Domsöndagen gå in i det nya kyrkoåret och ta emot Jesus själv, som kommer till oss, ridande på en åsna.

Amen.

 

Kommentera