Betraktelse, 18:e efter Trefaldighet, Att lyssna i tro.

Text: Johannesevangeliet 7:14-18

Jesus predikar i templet i Jerusalem och de som lyssnar blir förvånade. Hur kan han som inte pluggat vid universitetet vara så klok och tala så bra? Jesus svarar med att han talar det Gud vill att han ska tala, han talar om Gud, om något han upplevt själv. Det är inte läror som han pluggat in utan saker som han känt i sitt eget liv. Han har upplevt att Gud finns. Han vet att det är så och nu talar han om det. Ofta är det så med oss tror jag att vi gärna lyssnar till dem som varit med om saker själva. Ska vi lyssna på ett föredrag om Antarktis blir det mer spännande om den som talar faktiskt själv varit där. Det blir liksom mer verkligt då. Eller om vi ska lyssna på någon som talar om farorna med narkotika. Det blir mer trovärdigt om den som berättar faktiskt använt narkotika själv och vet vad han eller hon talar om, människor som talar ur egen erfarenhet har vi en benägenhet att lita mer på än på dem som bara pluggat in något och sedan för det vidare.

Jesus har varit där, live, han har bett till Gud och upplevt hur Gud har svarat på hans böner. Han har varit med om svåra saker i sitt liv och upplevt hur Gud har burit honom igenom det svåra, för han var där in real life. Jesus är ju Gud men i denna berättelse vill jag gärna se hans mänskliga sida fullt ut. Jesus är en människa och delar våra villkor här på jorden. Han har varit med om det underbara i att leva och om det svåra och i dessa situationer har han vänt sig till Gud och nu kan han av egen erfarenhet säga att Gud verkligen finns.

Men hur ska vi kunna uppleva samma sak som Jesus hade upplevt? Ja, svaret finns faktiskt i texten. ”Om någon vill göra hans vilja skall han förstå om min lära är från Gud eller inte.” Alltså, pröva och se. Det säger Jesus ganska ofta: ”Följ med och se!” Att våga tro fast man inte kan bevisa. Att försöka göra Guds vilja fast man inte till 100% vet att Gud finns. Testa, våga, gör som Jesus och pröva bönen, samtalet med Gud. Vad har du att förlora? Ingenting! Vad kan du vinna? Allt!

Vi kan inte lära oss att tro på universitetet. Att tro kan vi bara lära oss genom att leva och i det livet våga söka Gud, våga följa med och se, våga pröva. Det är inte läsning av en massa böcker som gör att vi tror, även om läsningen av böcker kan fördjupa vår tro. Vår tro kommer till genom en erfarenhet av Gud, av de ögonblick där vi känner att Gud verkligen finns i våra liv. Det är då det sker! Och jag tror att vi kommer till de upplevelserna av Gud genom att försöka umgås med Gud. I bönen, i läsande av bibeln tillsammans med andra, genom att fira nattvard, tända ett ljus, genom att försöka göra Guds vilja. Vi vet vad Gud vill, det är inte svårt att räkna ut. Allt det Gud vill att vi ska göra sammanfattas i den gyllene regeln: Allt vad ni vill att andra ska göra för er ska ni göra för dem. Alltså: sök det goda, gör det goda, följ Gud, försök bli en lärjunge genom att försöka efterlikna Jesus. Det är inte alltid så lätt men det är det enda sättet att vinna en tro.

Att lyssna i tro är att ställa in sitt liv på en resa, en resa där vi går i Jesu fotspår. Amen.

Kommentera