Nya budgeten – ett bakslag för hållbarhet!

Den gode Borg har presenterat budgeten. Miljöfrågorna får minskat anslag från 473 till 417 miljoner. Är det rimligt? Risken finns att vi bara når två av de 16 nationella miljömål som riksdagen satt upp till 2020. Nu hoppas jag på opinion i denna fråga och inte bara från Naturskyddsföreningen. Vi behöver göra mer, inte mindre! Det viktigaste en gräsrot kan göra är att rösta fram de politiker som vågar och vill göra de stora förändringar som måste ske nu! Tala med dina politiker, tala med dem du röstade på senast, fråga vad de tänker göra, skicka mail. Gör det nu!

Kommentera