Skolavslutning – vilket elände!

Det verkar nästan omöjligt att lösa knuten om huruvida vi ska ha skolavslutningar i kyrkan eller inte. Attefall från KD har ett förslag. Dessvärre är det konstiga argument han använder. Att säga ”Gud välsigne er” är enligt honom inget att fästa sig vid, det betyder egentligen ingenting. Nähä, för mig betyder det mycket att säga så som präst och när någon säger det till mig är det inte vilken slentrianmässig artighetsfras som helst.

Jag tror inte vi ska ha avslutningar i kyrkan längre. Åtminstone inte av de skäl som ofta anförs: tradition, fina lokaler, bra akustik och vad det nu är. Våra kyrkor är religiösa rum och ska främst användas för religiösa ändamål, rummen är helgade för det. Så låt dem vara heliga rum då och låt skolan utföra sitt samhällsuppdrag som ska rymma människor av alla olika sorters tro eller ingen tro alls. Skolan kan självklart komma till kyrkorna i undervisningssyfte för påsk och julvandringar exempelvis. Men det är viktigt tycker jag att inte göra minsta möjliga för att kyrkan ska få plats på skolavslutningar. Kyrkans budskap bär och får väl klara sig utan att möta barnen i juni. Visst är det tråkigt på ett sätt men samtidigt en spegling av vårt samhälle som ser mycket annorlunda ut än för 30 år sedan. Och det är bra! Så låt oss inte av nostalgiska skäl till varje pris pressa in skolavslutningar i kyrkor.

Att Sverige blivit ett religionsallergiskt land av någon outgrundlig anledning beklagar jag dock djupt.

4 reaktion på “Skolavslutning – vilket elände!

  1. Det konstiga är att det är en tradition som skilljer sig från skola till skola. Jag kommer från Västbotrakten ( skeppshult) starkt religöst fäste och min skola hade vi inte avslutnig i kyrkna innan högstadiet.

  2. Låt humanisterna bussa sina barn till religionsfria friskolor och låt alla andra skolor ha traditionella religiösa inslag såsom skolavslutning med präst i kyrkan. Ingen är längre tvingad att gå i någon viss skola, alla kan välja skola!

    • Alla skolor i Sverige är definitionsmässigt religionsfria eftersom det där är olagligt att bedriva något annat än icke-konfessionell verksamhet. Skolavslutningen är rimligtvis att betrakta som en del av skolans verksamhet så det finns faktiskt inget utrymme för diskussion om detta om det inte är så att vi skall öppna dörren för konfessionella skolor. Prästerskapet har ingenting med skolavslutningen att göra, punkt. Vad det gäller kyrkolokaler så är det ju rimligtvis så att även andra än försmlingarna borde kunna använda dessa. De är inte enbart heliga rum. De är lokaler som byggts av alla svenska skattebetalare och fortsätter att delfinansieras av alla svenska skattebetalare och de är en del av vår kulturella identitet även för oss som inte är troende. Vår historia är faktiskt relevant även för oss som inte tror och det vore klädsamt om detta respekterades. Om kyrkan vill ha ensamrätt på kyrkolokalerna får de allt köpa ut oss som betalat kalaset även om jag tycker att det vore olyckligt eftersom vår historia är gemensam och vi borde kunna samsas om dessa traditionsbärande lokaler.

  3. När det gäller kyrkolokalerna så är de just heliga rum, invigda för heliga ändamål och inget annat. Som de flesta vet förekom långa förhandlingar mellan stat och kyrka vid skiljandet för drygt 10 år sedan. Det finns dock fortfarande ett bidrag från staten för att hålla kyrkorna i skick. Frågan är om det bara är av godo för kyrkan. Staten kräver av antikvariska skäl att kyrkorna skall hållas väl, då får man också komma med pengar till detta. Men med pengar kommer styrning vilket gör att vi i många fall inte kan bygga om kyrkorna så att de passar verksamheten 2012. Det är ett stort problem. Det finns regler för upplåtelse av kyrkolokaler och varje lokal församling är ganska fri att upplåta till det man finner angeläget. Men det är alltså ingen rättighet för någon att låna kyrkan, bara för att man historiskt bidragit via skattsedeln. Den uppgörelsen är gjord.
    Hasse Erikssons inlägg förstår jag inte, men det är väl över min horisont…

Kommentera