Svårt med märkningar som bekostas av producenter.

MSC och FOS, två märkningar för hållbart fiske kritiseras nu. Det är bra att det kontrolleras noga. Jag tror inte det är bra med system som skapas och betalas av producenterna själva. Det säger sig självt att man då riskerar att tänja på gränserna, för man vill ju göra vinst förstås. Nej, istället borde det skapas oberoende märkningar av typen Fair Trade som kan kontrollera fiskerinäringen. Sedan kunde man också hoppas på en mer restriktiv lagstiftning. Men det är kanske att hoppas på för mycket?

Kommentera