Money talks.

När bilindustrin i Europa krisar ropas på politiska åtgärder. Som vanligt när den ”fria” marknaden inte klarar av sina egna spelregler ska politikerna rycka ut till hjälp. Det är bekymmersamt. När en fri kapitalism helt enkelt skulle se till att en del företag måste lämna in när det inte finns efterfrågan för deras produkter har vi nu istället en situation då vi skattebetalare håller företagen om ryggen för att minska arbetslösheten. Och när politiker ska in i leken fokuserar man inte på det som måste göras, nedskärningar, utan istället så vill man senarelägga viktiga miljökrav på bilindustrin.

Miljön offras för att bilindustrin ska finnas kvar och gå med förlust. Aj, aj, aj…

Kommentera