Nu får det vara nog med stolligheter om vapenexporten!

Hur kan man ha demokrati som bara ett av flera kriterier då man ska sälja vapen? Att svenska jobb skulle gå före vilket blir risken med socialdemokraternas Ahlins resonemang är hårresande! Nu får Ahlin berättigad kritik Ska Sverige alls sälja vapen? Naturligtvis inte! Behöver Sverige egna vapen i en egen armé? Naturligtvis inte. Vi lever 2012, inte under kalla krigets tid. Det verkar som om moderater och socialdemokrater har missat detta! Nog nu!

Kommentera