Svenska kyrkan kan vara en grön rörelse!

Jag läser i The Door, Oxfords stiftstidning att man satsar på att hjälpa församlingsmedlemmar att odla upp sina trädgårdar. Det finns till och med en egen hemsida som heter www.growzones.com där du kan läsa mer om hur de gör.

I Svenska kyrkan finns en del initiativ, inte minst i Göteborg men det här skulle kunna bli hur stort som helst! Trädgårdstrenden är stark och många vill av miljöskäl odla mer av sin egen mat. Tänk om Svenska kyrkan kunde bli den nya trädgårdsodlarrörelsen i Sverige! Ett utmärkt sätt att träffa nya människor och lära känna varandra utanför kyrkväggarna!

Svenska kyrkan förfogar dessutom över stora grönytor. Tänk om vi vågade odla upp en del av våra kyrkogårdar och stora gräsmattor som annars bara skall klippas! Att servera kyrklunch med egenproducerade råvaror skulle ju vara fantastiskt. Låt oss odla våra täppor!

Kommentera