>Bildt måste avgå!

>Carl Bildts inblandning i oljebranchen borde allvarligt ha skadat hans anseende. Inte minst nu då två svenskar sitter fängslade i Etiopien, men jag menar att även utan denna ”affär” är Bildts engagemang i Lundin oacceptabelt.
Är det verkligen ok att våra politiker tjänar pengar hur som helst? Jag anser inte det. I ljuset av Juholt-härvan ser vi på nytt att vi anser att våra politiker skall vara goda förebilder. Det är naturligtvis svårt att vara förebild men som politiker måste man vara villig att axla den rollen. Är det att vara en god förebild att sitta i styrelsen för ett bolag som utvinner olja? Nej! Vi vet vad användningen av olja leder till i vår värld. Bildt kan väl om han nu måste tjäna mer pengar än den höga lön han redan har sitta i styrelsen för bolag som producerar vindel eller någon annan hållbar industri? Att Lundin dessutom haft problem med mänskliga rättigheter gör ju inte Bildts problem mindre, snarare tvärt om. En svensk utrikesminister måste stå upp för mänskliga rättigheter i hela världen, inte tjäna pengar på andras elände.
Jag hoppas det blir en ordentlig debatt om Bildts möjlighet att sitta kvar och att vi får en bred debatt om hur vi tjänar våra pengar. Vi behöver hitta sätt att tjäna pengar på ett hållbart sätt men inte minst måste vi fundera på hur mycket vi faktiskt behöver. Signalen från Bildt är ju att en lön på sådär 80000 i månaden plus en del andra förmåner inte är nog, han vill ha mer och har därför sidouppdrag för att dryga ut sina inkomster. Det är fel signal!

Kommentera