Bibeln som teater – kan det föra upp religion på agendan?

I Göteborg spelas Bibeln som teater. Jag ser fram emot att få se den i mars. Kanske kan detta göra att vi får en mer nyanserad diskussion i Sverige om religion och dess plats i människors liv? Idag handlar debatten mest om frihet från religion, inte friheten att få utöva sin religion. Den politiska debatt som rasat på kultursidorna på sistone kanske byts ut mot en mer nyanserad diskussion om religion? Föga troligt, men man kan ju hoppas!

Kommentera