RIA i fokus idag!

Idag finns det i lokaltidningen både en insädare och en artikel om RIA. Riktigt roligt!

Insändaren är helt klart något viktigt på spåren. I Växjö satsas det nu på både det ena och det andra och det är överlag bra tror jag. Men när man satsar på idrottsarenor och evenemang är det viktigt att också komma ihåg de som drabbas av utanförskap. Där gör RIA en viktig insats. Den lilla extra kostnad som drabbar kommunen (350.000) är i sammanhanget inget att bråka om hoppas jag.

Jag hoppas fler näringsidkare kan tänka sig att skänka pengar till RIA, liksom det konditori som idag skänker halva sin dagskassa till RIA, det är ett härloigt initiativ!

Kommentera