>Ekoteologiska dagar på S:t Sigfrids folkhögskola

>Den 1-2 september i höst samlar vi till ekoteologiska dagar på S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö. Alla är hjärtligt välkomna!
KG Hammar kommer för att tala om ”Att göra teologi, befrielseteologi och kontextuell teologi”. Anna Karin Hammar kommer och talar över ”Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament. Bidrag till en sakramentalteologi för vår tid”. Per Larsson talar om ”Eskatologi och Noa”. Henrik Grimheden om ”Av ljus och havets böljesång – om kroppslighet, inkarnation och miljöengagemang”. Jonas löhnn talar om miljöpolitik och natursyn. Cristina Virdung om att vara hållbar inåt och utåt och jag själv talar om ”En annan värld är möjlig”.
KG Hammar leder också ett bibelstudium samt ansvarar för mässan tillsammans med Cristina Virdung.
Jag tror det blir spännande! Välkommen med!
Anmälan senast 22/8 på administration@sigfrid.se
Anmäl dig redan nu vet jag!
Kostnader: Kost&enkelrum 1490:-, kost & enkelvindsrum 1290:-, enbart kost 900:-

Kommentera