Anna Sophia Bonde är ute och snurrar!

I dagens Kyrkans tidning finns en märklig krönika eller vad det nu är. Här kommer mitt svar:

Oj, oj, oj. Vad menar Bonde egentligen? Hon efterfrågar en förmåga att hålla alla bollar i luften eller? Fast egentligen menas att det finns bollar som är viktigare och mer sanna än andra, alltså precis samma sak hon anklagar vänsterkyrkan för. Hon förespråkar Medvandrarna, en del av LINC, som menar att GT och NT är den enda instruktionen till ett rätt liv som behövs. Hmm. Så kvinnor är orena en vecka efter barnafödsel, fast två veckor om det är en tjej förstås? Självklart tolkar vi bibeln och självklart tar vi avstånd från en del. Jesus kommer med ett nytt förbund, eller hur? Vad tar Bonde avstånd ifrån? Den röda doften finns i biskoparnas dopbrev när trosbekännelsen är en protestsång. Är Bonde nöjd med världens ordning? Söker inte Bonde Guds rike? Innebär inte Guds rike befrielse? Och vilka är då de sexuella synderna? Kan vi få en lista tack? Är inte kristendomen osunt intresserad av våra sovrum?

Jag tror att Gud är med mej också då jag vandrar fel. Det tror inte Bonde, hon anser att Gud lämnar mig när jag behöver Gud som mest. Jag som trodde att Gud ville befria mig! Både jorden och himlen är viktiga. Så klart! Men kyrkan har varit alltför upptagen med himlen, evigheten och privatmoralen och för lite intresserad av livet här och nu. Därför har tro och teologi blivit irrelevant för alltför många. Det är en synd, det är att missa målet!

Kommentera