>Tim Jackson i Kunskapskanalen

>Har nyss sett programmet ”en bok – en författare” i Kunskapskanalen, så himla bra!
Det är just den typen av initierad forskning vi behöver. Jackson är tydlig med att tillväxtekonomin inte fungerar för att ta hänsyn till annat än ekonomisk vinning. Vi behöver ett helt nytt sätt att se på ekonomi och måste bort från konsumismen.
Programmet ligger sedan på http://www.ur.play/ där för övrigt mitt eget program redan ligger, det sändes 14 februari. Se det gärna och se ännu hellre programmet om Jackson! Hans bok heter ”Välfärd utan tillväxt” och har getts ut på Ordfront, jag måste verkligen läsa den så fort som möjligt.
Jag har en idé om vad min nästa bok ska handla om, jag vill göra en slags ekonomisk nattvardsteologi. Nattvarden är ett bröd och en bägare som delas av alla och som räcker åt alla, en slags jämviktsteologi redan där. Det är det perspektivet vi behöver ha med när vi funderar över ett rimligt ekonomiskt system.
Jag hoppas få tid att skriva boken redan nu i vår och sommar.
Fastetiden får bli en påminnelse för mig och oss alla att konsumtionsekonomin inte fungerar. Kan vi hitta ett annat sätt att leva på?
Jackson menar att vi behöver fokusera på vad det är vi vill ha. De flesta av oss vill ha ett gott familjeliv, utbildning, ett arbete, mat att äta och ett rimligt boende. De flesta av oss listar inte prylar när vi ska lista det vi behöver för att vara lyckliga. Manfred Max Neef skriver att om vi gör två listor, en med det vi verkligen behöver och en med det vi redan har kommer den andra listan att bli orimligt lång. Vi behöver följa den första listan. Jag citerar honom i min bok och håller just nu på att läsa hans epokgörande verk ”From the outside, looking in” som kom 1982 och fortfarande håller. Det är just den sortens tänkare som Neef och Jackson jag kommer att luta mig emot i min kommande bok. Jag ser verkligen fram emot att få läsa in mig och börja skriva.
Alltså, en återhållsam fasta i Jesu namn.

Kommentera