>Dagens stolligheter i Smålandsposten

>På ledarplats i dagens Smp ondgör sig Martin Tunström över att många i Svenska kyrkan, särskilt diakoner, vill ha ett upprop mot utförsäkringen i socialförsäkringssystemet i Sverige. Detta drabbar många. Tunström tycker det är fel fråga för kyrkan. Man kan undra vilken fråga han anser vara rätt för kyrkan. Helst vill han nog att kyrkan är tyst och står där som en garant för traditionen. Han himlar med ögonen (man kan göra det i text genom att sätta ett utropstecken inom citationstecken) åt att biskoparna en gång uttalat sig mot motorvägsbygge. Det var väl klokt gjort av dem? Deras ingång var att motorvägar ökar trafikintensiteten och att vi snarare behöver satsningar på järnvägen.
Tunström påstår att det inte finns någon rak linje från evangelium och tradition till dagens socialförsäkringsdebatt. Men det är ju just det det gör! Jesus ställde sig utan undantag på de sidoställda människornas sida. Rakt av! Det skulle han göra nu också, eler hur?
Alltså är evangeliet och kyrkans tradition ett bra fundament för att kritisera nuvarande system som fattiggör människor som försvagats av fysisk eller psykisk sjukdom. Det anstår inte det svenska samhället att göra så anser jag. Kyrkorna borde verkligen vara med på de utanförställdas sida, det är att gå i Jesu fotspår.
Det anser inte Tunström. Han vänder sig mot att diakoner talar om ”långtgående nedmontering av välfärden” och om ett system som ”slår på den som ligger ner” och viftar bort detta som Brunneinspirerade vänsteråsikter som blandas med evangeliet. Men hallå, Tunström, evangeliet är politiskt! Har alltid varit och kommer så att förbli. Det är dags att vi kristna tuggar i oss det.
Så stolligt det kan bli! Hoppas nu att biskopen i Växjö stift, Jan-Olof Johansson svarar Tunström på ledarplats, det vore najs.

3 reaktion på “>Dagens stolligheter i Smålandsposten

Kommentera