>ACT engagerar!

>I senaste numret av Kyrkans tidning finns inte mindre än 7 insändare om det faktum att Svenska kyrkan ändrar namnet på sitt internationella arbete. Det är bra att debatten förs. Byråkraterna och de förtroendevalda på nationell nivå har fattat ett beslut utan förankring bland de engagerade på församlingsnivån. Det blir sällan bra när man gör så.
Jag är allvarligt oroad för att församlingar väljer andra organisationer att kanalisera sitt engagemang genom. I Växjö stift kan vi se det på en del håll. Hur församlingar anser att missionsperspektivet försvunnit och i stället valt organisationer som har ett tydligt missionsperspektiv. Risken med det är dels att Svenska kyrkans internationella arbete försvagas och att vi inte kan leva upp till åtaganden vi gjort gentemot olika partners i världen. Dels att dessa församlingar hittar organisationer som står för en teologi som faktiskt inte är förenlig med Svenska kyrkans.
I nästa nummer av Kyrkans tidning utlovas att kyrkokansliet ska svara på kritiken. Det ser jag verkligen fram emot.
Nu har det också bildats en grupp på Facebook där detta diskuteras. ”Vi som vill att det ska heta Svenska kyrkans internationella arbete!”.

Kommentera