RIA i Växjö får inte ökat anslag av Växjö kommun.

RIA i Växjö som hamnat i akut ekonomisk kris eftersom man har tillåtit verksamheten att växa eftersom man anser att behoven har ökat. Det är sorgligt att det ska handla om pengar i ett sådant fall. Självklart måste kommunen hushålla med skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Men här talar vi alltså om skillnaden mellan 330000 och 700000. Det är alltså inga astronomiska summor. Kommunen måste allvarligt fundera över hur man möter de mest utsatta. Var kan hemlösa vända sig akut idag? RIA är ett bra alternativ där också kyrkorna och enskilda personer engagerar sig. Nu verkar det som om RIA i Växjö fått in en del pengar som gör att man klarar sig fram till i april och det är bra. Men sedan vet vi inte vad som sker. det beror dels på kommunen men också på Svenska kyrkan. Kan inte Svenska kyrkan tänka sig att radikalt öka sitt anslag. Nog har Svenska kyrkan i Växjö råd med det? Det hänger också på alla oss som vill att RIA:s verksamhet i Växjö skall finnas kvar. Vi kan alla stödja RIA. Avsätt 100 kronor i månaden till Bg 5778-4274, gör det nu! Om inte kommunen eller Svenska kyrkan radikalt ökar sina bidrag hänger det på oss! Risken är att RIA i Växjö får avskeda personal och då kommer de som är utanförställda att få svårare att klara sig, livet blir tuffare. Jag vill ha ett tryggt och gott Växjö för alla, också för de som av olika anledningar hamnat i missbruk eller bostadslöshet. Kom igen kommunen och Svenska kyrkan!

Kommentera