>ACT International

>Internationella nämnden i Svenska kyrkan har beslutat om nytt namn för Svenska kyrkans internationella arbete, det som kallats just det och även Hela Världen som ett finurligt dubbeltydigt namn.
Nu vill man att det ska heta Svenska kyrkan, ACT International och då får man fundera över hur lättkommunicerat detta nya namn är.
Jag var med då vi diskuterade omöjligheten att ha kvar Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission som namn 2006. Det var rimligt då och det är fortfarande rimligt att de två namnen fick stryka på foten, de hade spelat ut sin roll. När vi så fick heta Svenska kyrkans internationella arbete tyckte vi det var ok men lite långt. Till detta lades då Hela Världen som jag tycker var möjligt att kommunicera tillsammans med loggan för Svenska kyrkan. Detta kunde vi tala med ombuden om ute i församlingarna även om många knorrade och ville behålla de gamla namnen. Men ingenting var bättre förr och man måste ibland förnya sig, jag är helt med på det. Men nu har vi ju gjort det. Och det blev helt ok, enligt mej. Men att nu drastiskt förändra igen, bara 5 år senare är inte bra.
Hur ska syföreningarna känna en samhörighet med ACT Internationeal, de flesta vet inte ens vad det betyder och står för. Det blir inte bra.
Det som är bra är att Svenska kyrkan nu finns i det goda nätverket ACT och att vår röst blir starkare och att de luterska kyrkorna blir märkbara i internationellt bistånd och diakoni. Men det behöver väl inte betyda ett namnbyte här hemma?
En del av oss är rädda för att missionsfrågorna försvinner allt mer i Svenska kyrkans internationella arbete, jag är en av dem. Var får kyrkorelationerna plats och hur kommer de att kommuniceras i framtiden? Svenska kyrkan vill inte ens göra en informationsfilm om ILCO, den lilla luterska kyrkan i Costa Rica som man skrev på samverkansavtal med i somras. Det här blir inte bra!

2 reaktion på “>ACT International

 1. >Hej Magnus,

  Mitt namn är Johan Ehrning och jag jobbar som informatör på kyrkokansliet i Uppsala. Jag ser att du har en del frågor i din blogg som jag kanske kan klargöra.

  Vi ska inte heta "Svenska kyrkan ACT International". Internationella nämnden för mission och diakoni tog beslutet att vår benämning ska vara Svenska kyrkan med tillägget ACT-alliansen. Exakt hur detta ska se ut i text och bild är ännu inte klart då beslutet är såpass nytt. Vi kommer alltså i framtiden att renodla vår avsändare till Svenska kyrkan och använda ACT-alliansen som tillägg.

  Nämndens beslut innebär att vi får en enklare benämning att kommunicera. Jag förstår dina frågor kring att vår benämning förändras igen. Men jag tror att det är många fördelar med detta. Svenska kyrkan är trots allt organisationen som vi grundar vårt arbete i och borde därför synas tydligare, vi byter inte namn. Att nu ACT kommer att synas tillsammans med oss är något som jag tror kan ge oss stora fördelar i framtiden. ACT-alliansens logotyp har sedan 1 januari 2010 funnits med i vår kommunikation där det funnits utrymme. Detta eftersom alla medlemmar i ACT gör detta och det blir ett globalt varumärke som syns över hela världen (och i media vid exempelvis katastrofer).

  Det kommer att vara en tid när vi etablerar alliansen ACT inomkyrkligt men redan nu vet många om vad det är för något. Och när man stavar ut ACT, Action by Churches Together, så känns det naturligt. Företrädare för ombudsrörelsen har diskuterat just detta med att det är ett engelskt ord och kommit fram till att fördelarna med marginal övervinner nackdelarna. Det visar att vi är en del av en global gemenskap av kyrkor och har bra dubbel betydelse (ACT-agera och det fulla namnet).

  Viktigt att komma ihåg är att vårt arbete inte kommer att förändras i och med vårt medlemskap i ACT-alliansen. Vi är fortfarande Svenska kyrkan. Vårt arbete kommer att fortsätta precis som tidigare där vårt uppdrag är detsamma men medlemskapet i ACT-alliansen underlättar det administrativa och koordinerandet av biståndsarbetet. Vi kommer alltså att fortsätta arbeta på samma sätt som vi själva väljer. Däri ingår kyrkorelationer, stöd av teologiska utbildningar etc.

  Vi är en del av ACT-alliansen men alliansens arbete definierar inte hela vårt uppdrag.

  Exakt varför inte informationsfilmen om ILCO producerades vet inte jag. Men med största sannolikhet beror det inte på att vi är medlemmar i ACT-alliansen eller att vårt missionsuppdrag förändrats.

  Vänliga hälsningar,
  Johan Ehrning

 2. >Tack för din kommentar!
  Dessvärre blir det bara lite bättre av att vi ska heta Svenska kyrkan.
  Man kan ju undra varför Svenska kyrkan behöver samla in pengar, är hon inte rik nog ändå? Men Svenska kyrkans internationella arbete kan behöva samla in pengar till viktiga saker, det kan folk förstå.
  Visst blir benämningen enklare men säger inget om verksamheten.
  Och visst byter vi namn, inget snack om saken. Det har hetat Svenska kyrkans internationella arbete och vi har lagt till Hela världen. Nu ska det heta Svenska kyrkan och ibland lägger vi till ACT. Det är ett namnbyte, det ser vem som helst.
  Vi kan lägga till ACT i extern kommunikation men internt med våra trogna räcker det med Svenska kyrkans internationella arbete eller Hela världen.
  Att ombudsrörelsen diskuterat frågan får väl tas med en nypa salt. Min bild är att representanter från stiften varit i Uppsala och talat om saken. Med viss besvikelse kunde en del som var där konstatera att de ställdes inför faktum, någon reell påverkansmöjlighet uppfattade man inte att man hade. Dessutom kan man inte vara säker på att dessa personer är representativa för "rörelsen" i stort. Här borde ett mycket djupare förankringsarbete gjorts. Jag var internationell sekreterare till i oktober 2010 och hade inte varit med och diskuterat saken innan dess, det har minst sagt gått ganska fort. Vid förra namnändringen, jag envisas med att kalla det vad det är, gjordes detta bättre. Det innebar inte att folk inte var upprörda, men man hade blivit lyssnad på.
  Vårt arbete har inte fortsatt precis som tidigare då vi var både Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission, det har skett förändringar. Jag vill inte ha tillbaka de namnen men ser att en förskjutning gjorts.
  Ett tydligt exempel är antalet utsända missionärer som minskar ständigt. Vi behöver skicka ut flera för att hålla kyrkorelationerna igång. det är dyrt men det är det värt. Det går också att samla in medel till den verksamheten om man vill. Det verkar man inte vilja i samma utsträckning som för 5-7 år sedan.
  ILCO-filmen är en detalj men jag tror att oviljan att bekosta en sådan är en del av det minskade intresset för arbetet med kyrkorelationer.
  Vi har olika åsikter om saken och ser olika saker, det framstår klart.
  Vänligen
  Magnus P. Wåhlin

Kommentera