Tecken på ökad medmänsklighet.

Gåvor till olika hjälporganisationer ökar denna julen, det är både privatpersoner som företag som ökar sitt givande. Det är hoppfullt tycker jag.

Förhoppningsvis är det helt enkelt en ökad medmänsklighet vi ser. Och kanske visar det också på en trötthet vad gäller konsumismen? Har vi fått nog av prylar och inser att våra pengar kan göra god nytta på andra sätt? Jag hoppas det. Jag och några vänner har startat RIA:s vänner i Växjö för att se om vi kan få folk att betala en slant varje månad till de som är bland de mest utsatta i vårt samhälle. Vi har mött positiv respons. Hoppas det håller i sig och att vi nu ser en trend mot ökad medmänsklighet i vårt samhälle. Det behövs!

Vill du stödja RIA i Växjö? På Bg 5778-4274 kan du göra detta, varför inte en 100-lapp i månaden? Välkommen med!

Kommentera