>Hedersrelaterat våld – en skam!

>Idag har jag varit på konferens om hedersrelaterat våld. Det var intressant och skrämmande. Resultatet från ett framgångsrikt projekt i Växjö, kulturambassadörer, presenterades och det gav hopp.
Som så riktigt alla påpekade finns ju inget hedervärt i denna typ av våld som har som sitt enda syfte att kontrollera kvinnors sexualitet, snarare är det en stor skam! Alltså borde vi tala om detta som skamvåld eller skamrelaterat våld i stället, då blir det lättare att få syn på vad det egentligen handlar om.
Det är förstås omöjligt för mig att förstå mekanismerna som ligger bakom, det är en totalt patriarkal världsbild som måste till för att förstå detta.
Risken är att vi får en massa unga människor i vårt land som inte känner förtroende och kärlek till sina föräldrar, de flyr eller vänder ryggen till när förståelsen från de som älskar dem mest inte finns.
Projektet i Växjö har gått ut på just deta, hur kan vi finna mönster för att föräldrar och barn ska kunna fortsätta ha en tillitsfull relation. Jag tror det är möjligt.
Har då detta våld med religion att göra? Det är väldigt svårt att svara på den frågan men åtminstone kläs det i religiösa kläder ibland och då skapas problem. Vi får en reaktion i samhället som blir religionsfientlig.
Vi ropar efter frihet från religion snarare än friheten att få tillhöra den religion vi vill.
Många tolkar det just så numera, anser jag, att religionsfrihet innebär frihet från religion snarare än frihet till den religion, eller ingen religion alls, som man väljer själv.
Ingenting är enkelt förstås men det osm är enkelt är att skamrelaterat våld måste bekämpas på alla möjliga sätt.

Kommentera