Dagens boktips!

På skolans julbön kommer jag detta år att läsa ett stycke ur Kjell Wiklunds bok ”Lilla Jesusboken” ”Om Guds kroppslighet i andlighetens tid”, utgiven av Strängnäs stift 2004. Den är fantastisk och i år läser jag stycket ”Guds gråt”. Har du den inte rekommenderar jag dig att försöka skaffa den!

Kommentera