Kvalitetssäkra kyrkokansliet!

I torsdagens Kyrkans tidning skriver Marie Gustafson en debattartikel om Kyrkokansliets brister. Jag delar flera av hennes synpunkter. På Kyrkokansliet i Uppsala finns många goda medarbetare. Jag tror att vi ska ha duktiga och kompetenta människor där och det har vi. Men det verkar finnas en del brister och detta pekas det på i artikeln. Jag tycker det är bra att denna fråga lyfts och att det nu är dags för ledningen av Kyrkokansliet  att på allvar ta tag i dessa problem. Själv förvånas jag över hur man hanterat Svenska kyrkans grundkurs. När den nya utbildningsreformen kom ansåg man sig inte ha nytta av SKG längre utan nu blev det upp till biskoparna och rekryterarna i stiften att kräva att kandidater skulle gå SKG eller inte. De flesta biskopar har sagt sig vilja använda sig av SKG även i framtiden och det känns bra. Jag är ansvarig för SKG på S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö och ser hur den kursen svarar på många studenters behov av en orientering i Svenska kyrkans tro och liv. Under många år har många folkhögskolor byggt upp en stor kompetens i dessa frågor och vi ser nu hur fler och fler pastorat skickar anställda för fortbildning till kursen. SKG är ett väl inarbetat varumärke, många känner till den och känner till att den håller hög kvalitet. Men vad händer då när inte längre Kyrkokansliet i Uppsala vill samordna arbetet med SKG? Jo, då får vi ett brev där vi förbjuds att använda namnet Svenska kyrkans grundkurs! Hoppsan! Varför då? Jo Svenska kyrkan är ett väldigt skyddat varumärke och nu när Kyrkokansliet drar sig ur så kan namnet inte användas. Är man rädd för att vi folkhögskolor skall svärta ner Svenska kyrkans varumärke? Vet man inte att SKG håller fortsatt hög kvalitet? Flera av de folkhögskolor som erbjuder SKG har Svenska kyrkan som huvudman via olika stift. Varför kan vi inte få använda namnet? Vår skola kommer att fortsätta erbjuda kursen. Vi ser ett stort behov av den, inte minst bland anställd personal som saknar grundkunskaper om Svenska kyrkan men även bland blivande medarbetare under utbildning. Vi kommer att kalla den Kyrkans grundkurs, KG. Men eftersom vår skola heter S:t Sigfrids folkhögskola kanske vi skulle kalla den SKG i alla fall? Vågar vi det? Får man göra så?

En reaktion på “Kvalitetssäkra kyrkokansliet!

Kommentera