>Förord till min bok

>

Har ju utlovat att jag här på denna blogg ska publicera utdrag ur min bok. Tänkte det kunde vara passande att börja med förordet. Stefan Edman är en god broder i detta arbete och jag är verkligen tacksam för att han tog sig tid att skriva förordet till min bok. Jag hade Stefan som lärare en gång i tiden då jag gick på S:t Sigfrids folkhögskola, sedan har jag läst alla hans böcker och han är verkligen en inspiratör!
Håll till godo.
Förord

Håller vi på att knuffa Moder Jord över stupet – och därmed även oss
själva?
Alltfler forskare menar att mänskligheten kan komma att överskrida de
yttersta gränserna för vad planetens ekosystem tål. Klimatförändringarna
är en av påfrestningarna, den kanske allvarligaste.
Men det finns fler hot även om de inte just nu diskuteras särskilt mycket
i media: Havens ytvatten har blivit 25 procent surare på 200 år. Kvävebalansen
är störd. Den biologiska mångfalden utarmas. När forskarna
vill ge oss en helhetsbild påminner de om att cirka 60 procent av jordens
ekosystemtjänster är överutnyttjade: Naturens egen vattenrening, åkerjordarnas
produktionskraft, pollinationen av nyttoväxter som till 80 procent
svarar för vår föda. Eller uttryckt på annat sätt: Sista kvartalet konsumerar
vi på kredit, och skickar notan till kommande generationer.
Världen har dock vaknat till insikt om denna gigantiska utmaning mot
vår överlevnad. FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992 blev historisk. Då
lanserades ”hållbar utveckling”, begreppet som knöt samman miljöutmaningarna
med kampen mot fattigdom och för rättvisa och ett gott liv åt
alla människor.
En del positivt har också hänt: På tjugo år har barnadödligheten minskat
med 30 procent och antalet väpnade konflikter med 40 procent. Medellivslängden
ökar, hundratals miljoner har lyfts ur fattigdom och förnedring.
Och ozonskiktet håller långsamt på att bygga upp sig självt, sedan vi
slutat släppa ut de allra värsta kemikalierna som förstörde det.
Men utvecklingen mot en mer hållbar värld går ändå på tok för långsamt.
Vilka storpolitiska beslut krävs? Kan vi som enskilda påverka skeendet
genom förändrad livsstil? Kan världens kyrkor göra skillnad? Och
vilken pådrivande roll borde vi i Svenska kyrkan spela?
Magnus P Wåhlin visar i den här innehållsrika och engagerande skriften
vad som står på spel. Han tror på det radikala evangeliets förlösande

handling. Ingående granskar han centrala kristna begrepp och gör upp
med traditioner och bibeltolkningar som gör oss trångbröstade och passiva
snarare än vidsynta, hoppfulla och beredda till uppbrott och förnyelse.
Bibelsamtalsplan och andra praktiska upplägg finns också med i boken.
Jag känner Magnus starka patos och hans erfarenhet som präst och
miljösamordnare. Därför hoppas och tror jag att han får många läsare!

kraft och pläderar kraftfullt för en ekoteologi som driver oss alla ut i

Stefan Edman
Biolog, författare

Kommentera