Hmmm, pengar till boktryckning är svårt..

Hade hoppats på ett bidrag från den fond som jag fick medel ur till tryckandet av min förra bok. Visar sig att den ska ombildas av kammarkollegiet. Har ett färdigt manus om den ekonomiska krisen och hur vi kan tänka teologiskt om ekonomi. Men tryckningen kostar dessvärre en hel del. Alla tips mottages tacksamt. Finns det någon bra fond att söka ur?

Kommentera