Klimatutmaningen – från kris till möjligheter

Svenska Kyrkan släppte 20131111 en rapport ”Klimatutmaningen – från kris till möjligheter. Här finns mycket som är bra och inte minst ansatsen, att vilja tala om hoppet snarare än om kris är bra. ÄB skriver att klimatutmaningen handlar om ärlighet och om att dela med sig. Det är bra och det finns en tydlighet i ÄB:s koppling till djupa kristna värderingar. Men så vill han avsluta lite glatt och tyvärr blir det fel då han menar att de förändringar vi nu står inför gör vi av fri vilja och med glädje, att det handlar, helt enkelt, om en spännande resa. Hmm, är det så enkelt? Jag menar ju att vi måste ställa om radikalt, det är inget vi kan välja att göra för om vi ges det valet kunde vi ju också välja att strunta i allt sammans. Det är inget alternativ! Läget är faktiskt så allvarligt att vi bara har ett val. Det vet ju Wejryd förstås men det vore bra om han sade det också.

Rapporten är en sammanställning av en massa andra rapporter och vill lyfta fram möjligheterna och de goda exemplen. Det är verkligen bra att det görs och kyrkan som bärare av hopp kan vi verkligen behöva i den tid vi lever i. Men var finns den tydligt kristna touchén? Var kommer teologin in? Denna rapport kunde, förutom ÄB:s förord vara skriven av vilken organisation som helst. Åtminstone jag förväntar mig mer av en rapport från Svenska kyrkan. Det egentliga budskapet i rapporten sammanfattas på fyra rader: ”Svenska kyrkan tror inte att det är fruktbart att bara betrakta klimatutmaningen som en fråga om kostnader och bördor utan tvärtom att den bör betraktas som en möjlighet till förändringar som ökar livskvaliteten för alla människor.” Jättebra formulerat! Precis så ska vi som kyrka arbeta anser jag. Men vad är då livskvalitet? Hur kan denna ökas? Ingenting i rapporten talar om detta. Här kommer ju teologin och de existentiella frågorna in och det saknas helt och hållet. Problematiskt!

Men vad värre är: Svenska kyrkan verkar inte ha något att säga om det ekonomiska system vi lever i och som i grund och botten är roten till klimatutmaningen. Tillväxtekonomin har nått vägs ände. Ser inte Svenska kyrkan det? Nej, inte vad det verkar. Istället talas det mycket om tillväxt, industriell tillväxt, nya arbeten, att företag ska växa på nya marknader och så vidare. I rapporten står att vi står inför en unik möjlighet att slå in på en ny väg som innebär hållbar ekonomisk tillväxt och bättre livskvalitet för alla människor. Men hur detta ska se och vad livskvalitet är sägs det inget om. Hur kommer detta sig?

Jag är glad över att det kommer en rapport! Svenska kyrkan skall uttala sig i mänsklighetens största utmaning. Men jag saknar det kyrkliga bidraget. Jag saknar teologin. Jag saknar kritiken av rådande ekonomiska system och jag saknar visionerna för framtiden. De visioner vi får oss till dels i rapporten handlar bara om teknik och att köpa tjänster istället för prylar. Det räcker inte! Hur ser det goda livet ut? Vad är livskvalitet? Hur ser Guds plan ut så som vi kan förstå den och tolka dén utifrån vår bibel. Detta hoppas jag kommer snabbt i en ny rapport som tar upp vad Svenska kyrkan anser om framtiden och mänsklighetens utmaning. Och jag hoppas den rapporten har en tydligt teologisk förankring!

2 reaktion på “Klimatutmaningen – från kris till möjligheter

  1. Jag håller fullständigt med dig, Magnus. En rapport som inte tillför särskilt mycket och som inte tar behovet, och möjligheten av ett annat sätt att leva på, på allvar. Tilltron till tillväxten är allvarlig och rapporten saknar insikt i miljöproblemet inte bara är ett klimatproblem. Vad händer om vi kan ersätta den fossila bränslen med hållbar energi, så att vi kan fortsätta att konsumera, och därmed exploatera världen. Tjänster kräver kanske mindre naturresurser än prylar, men är knappast resursneutrala. Frågorna om livsstilsförändring borde vara kyrkans stora bidrag, inte att vurma för de tekniska lösningarna, även om de också har stor betydelse.

  2. Hej Christofer!
    Roligt att du skriver här. På skolan där jag arbetar startar vi efter jul en självhjälpsgrupp där vi ska fundera över just livsstilsförändringar. Jag tror som du att det är här kyrkorna ska bidra.
    Allt gott!

Kommentera