DN och kapitalismen

I dagens ledare hävdar DN att klok politik det är att vidmakthålla kapitalismen. DN ser nämligen inget annat alternativ, vilket i och för sig inte förvånar avsevärt i en tidning som gärna håller finansen om ryggen. Men det pekar på ett djupt problem anser jag. Vi kan inte se andra ekonomiska system. Vi sitter fast så till den grad i rådande system och insatserna är så höga att vi inte kan tänka utanför boxen. DN menar att vi som gärna vill tänka på ett anant sätt vill montera ned välståndet. Om DN menar det välstånd som äter upp kommande generationers möjlighet till rimliga liv stämmer det bra med hur jag själv tänker. Välstånd verkar inte vara en god idé för Moder jord men jag tror att välfärd kan vara det. Välfärd, som ju handlar om att alla skall kunna färdas väl genom livet med sina grundläggande behov tillgodosedda. Men vi lever ju på ett annat sätt i Sverige, vi vill ha mer av allt, extra allt har blivit vår livsfilosofi. Ser inte DN detta? DN erkänner att kapitalismen inte fungerat, men inte på grund av att det skulle vara fel på denna ekonomiska teori, utan på att den inte fått slå igenom fullt ut överallt. Marknadsekonomin försvaras till varje pris. Varför undrar man? Kanske för att den privata äganderätten och möjligheten att tjäna pengar på pengar blivit vår tids heliga ko, även för DN? Resonemanget om att det är så svårt att ändra i nuvarande system att det därmed är omöjligt att gå över till ett annat faller platt. Är det inte just rådande systems alla defekter som nu borde få oss att inse att vi behöver överge det? Är det inte just marknadsekonomins brister som gör att det i grunden måste omarbetas eller till och med förkastas? Jag tror det.

Kommentera