Andra söndagen efter Trettondedagen

Text: Joh. 2:1-11

Livets källa

Att följa livets källa är att följa det levande vattnet. Jesus gör vatten till vin i dagens text. I centrum står inte själva undret, att han kan göra detta, utan överflödet från Gud. Gud ger livet. Men det krävs en känslighet för att förstå det. De flesta av bröllopsgästerna hade ingen aning om att Jesus gjort vatten till vin så att festen kunde fortsätta. Kanske brydde de sig inte ens var detta goda vin kom ifrån.

Så är det väl för de flesta av oss. Vi lever och andas, dricker vatten och äter mat, varje dag, utan att så ofta tänka på det fantastiska i allt detta. Vi vet att utan rent vatten dör vi. Vi består till största del av just vatten. Så mycket som 70%, vattnet finns i vårt blod, i våra celler, vi är helt och fullt beroende av det rena vattnet.

Det är klokt att känsliggöra sig för tillvarons mysterium. Kanske kan det hjälpa oss att värna de livsavgörande delar som Gud ger oss. När en ser att allt hör ihop och att vi är beroende kan en ödmjukhet växa fram som kan påverka hur vi människor far fram i världen.

Inget vatten försvinner någonsin, det är en hisnande tanke. Vatten omvandlas och förflyttas men det försvinner inte. Kanske dricker vi just idag vatten som fanns i de där kärlen som Jesus gjorde till vin? Kanske dricker jag samma vatten som stenåldersmänniskorna gjorde? Släcker min törst med samma vatten som åsnan som bar Maria till Betlehem? Det är fullt möjligt och hisnande.

Samtidigt ser vi nu hur många människor saknar rent vatten, öken breder ut sig på sina håll och människor tvingas på flykt. På andra platser kommer vattnet i överflöd, ja alldeles för mycket, översvämningar och väderkatastrofer som också tvingar människor på flykt. Vattnet flyttar på sig. Det har det alltid gjort men den snabba förändring som nu sker beror på hur vi människor beter oss. Hur vi konsumerar mer och mer och släpper ut farliga gaser som förändrar världens klimat i snabb fart.

Livets källa, Gud, är ju till för just liv, inte död. När vi genom vårt sätt att leva förnekar andra människor och djur tillgång till rent vatten deltar vi inte i utbredandet av Guds rike. Då gör vi motsatsen, går det ondas ärenden.

Att se att livet är heligt, att vattnet är heligt, att alla människor är heliga, inte bara Gud, är ett sätt att återföra helighet till skapelsen. När vi gjort Gud till ett väsen långt borta, helig och svårtillgänglig, har vi också glömt bort att Gud ju skapat allt och alla och därmed är allt och alla heliga.

Det är inte konstigt att kristna i alla tider bett bordsbön. På senare tid verkar denna tradition ha tunnats ut. Kanske är det dags att vi, för att påminna oss själva om det mysterium det är att kunna dricka rent vatten och äta oss mätta, åter ber den bönen? Tackar Gud för allt vi får, för allt det Gud skapat och skapar ständigt på nytt?

En ödmjuk inställning till tillvarons ting, heliga eftersom de är av Guds hand, kan hjälpa oss att vandra mer varsamt på moder jord.

Gud vill frälsa oss, rädda oss, och i Jesus Kristus kommer Gud oss nära som en medmäniska. Men Gud är närmare än så. Gud är i vattnet vi dricker för att kunna leva. Gud är liv, vatten är liv. Utan att börja tillbe vattnet kan vi ändå ladda det med helighet i vår egen förståelse. Vattnet är redan heligt, men har vi förstått det? Det verkar inte så.

Tack Gud för att du är livets källa! Hjälp oss varje dag tacka dig för nåden att vi får nytt liv genom varje glas vatten vi dricker och för att vi är beroende av dig och varandra. Hjälp oss se din helighet i alla vi möter och i det du ger oss för vår överlevnads skull. I Jesu namn, Amen.