Linköpings stift visar vägen!

Igår var jag i Vadstena på stiftsmöte som Linköpings stift bjöd int till under temat ”Dela Guds kärlek till världen”. Det kom 1200 personer! Under 2014 har man diskuterat ekoteologi i Linköpings stift som ett sätt att fundera över kyrkosyn, vad det är att vara kyrka idag. Spännande. Martin Modeús verkar ärligt intresserad av ekoteologi och att se det som ett verktyg för att förstå sig själv som kyrka. Naturligtvis håller jag med om att ekoteologin har mycket att säga oss då vi funderar över hur vi ska vara och vad vi ska göra som kyrka nu. Jag hade glädjen att få prata i Klosterkyrkan tre gånger under dagen, dels om ekoteologi men också om ekonomi. Äntligen finns det en tydlighet i ett av våra stift att ekoteologi kan vara riktigt användbart. Biskoparna har som bekant skrivit ett brev om klimatet. Hur kommer det att arbetas med detta i övriga stift? Jag väntar ivrigt på att fler ska följa Linköpings exempel.