Att växa i tro

Text: Joh. 17:9-17

Att växa i tro är något som ständigt pågår tänker jag.  Och det är en spännande Johannestext vi har att utgå ifrån när vi funderar över hur vi växer i tro. En av de saker Johannes ofta gör är att göra en, åtminstone till synes, skillnad mellan världen och det som inte är världen. Ofta har Johannes tolkats som om han inte ser något gott i världen utan att det handlar om att ta sig därifrån, nå saligheten, himlen eller vilka ord man väljer att använda. Men jag tror att vi behöver se djupare än så. Jesus talar i Johannes om att han är på väg någon annanstans och att vi människor finns kvar här i världen. Han vill att Gud ska bevara oss här på jorden, inte ta oss någon annanstans. Jesus ber att vi ska bevaras från det onda här. Och det ser vi ju hela tiden. Människor mördas och svälter, fattigdom och klimatförändring skördar offer, girigheten breder ut sig. Allt det där tillhör det onda och det finns ju, det vet vi. Och man kunde ju tänka sig att Jesus bön vore att vi skulle kunna få komma härifrån och slippa eländet.

Men istället konstaterar han att vi finns just här och just nu och att det är här vi ska söka Guds vilja. Men bara för att vi lever i världen behöver vi inte vara av världen säger Jesus. Jag tror att Jesus menar att vi inte bara är av kött och blod, vi är inte endast utlämnade till den här världens fasor och elände, vi är också något mer. Det är när vi begränsar oss själva bara till det som går att se och ta på, det som går att förklara som vi lever av världen. Då finns inget utrymme för det andliga, mysteriet, Gud, den spirituella dimensionen. Då har vi stängt dörren och sagt att vi redan vet allting och inte behöver Gud, inte behöver vår tro.

Som kristna är vi kallade att se världen på ett annorlunda sätt. Inte blunda för det onda men inse att det finns mer. Jag tror att det är här och nu, i den här världen som Gud vill att vi ska leva våra liv, också våra andliga liv. Det är här vår tro växer.

När vi söker leva som goda medmänniskor i kärlek och gemenskap då visar vi tydligt att vi inte behöver styras av den här världen. Det är inte världens spelregler som gäller, det är Guds. Världens spelregler säger att du ska tänka på dig själv först, att du ska försäkra dig om framgång och lycka idag och imorgon, de spelreglerna säger att vi är egoister och står oss själva närmast. Det har nästan blivit ett mantra och en självuppfyllande profetia i vår tid. Men det är inte sant! Jesus budskap är att vi kan leva på ett annat sätt. Vi kan sätta andra före oss själva. Vi kan leva i gemenskap och i kärleksfulla relationer. Vi kan vara uppoffrande och gör goda saker utan att räkna med betalning.

Det sättet att leva går emot världens spelregler. Det sättet att leva sätter saker och ting på sin spets. Det utmanar vårt nuvarande sätt att leva, det vill något annat. Att närma sig generositetens levnadssätt tror jag är att växa i tro.

Växten, mognaden handlar inte primärt om att lära sig bibelverser utantill eller att genom mystikens väg söka sig närmare Guds väsen. Det är gott och nyttigt men att växa i tro behöver också innebära praktisk handling. Att låta mitt liv mer och mer styras av Jesu sinnelag och sätt att leva är att söka meningen och göra tillvaron större. I denna kamp står vi alla: hur lever jag som jag lär? Hur kan jag söka Guds vilja med mitt liv. Ske din vilja, inte min. Hur kan jag ge upp mitt kontrolbehov över mitt eget liv och lägga det i Guds händer?

Det handlar inte om att vara oansvarig och leva utan kamp. Men det handlar om att se att världens spelregler inte måste styra mig och mitt sätt att leva. Det finns något mer.

Kanske är det detta som är att vara Guds medarbetare i utbredandet av Guds rike? Att söka den kristna vägen. Herre, visa mig din väg och gör mig villig att följa den.

Jesus talar i Johannes inte om ett förakt för denna världen. Han talar om att det är just här i denna värld vi har att leva våra liv som människor, som kristna människor. I den här världen kan förändringen ske, här kan växten i tron ske, här kan försoningen och kärleken breda ut sig. För vi har ju ingen annan plats där detta ska ske. Kristen tro behöver alltså, liksom Jesus gör, intressera sig särskilt mycket om livet här och nu. Våra relationer med oss själva, varandra, med Gud och med hela Skapelsen. I de relationerna kan vi genom vårt sätt att leva visa att spelreglerna faktiskt förändrats, Jesus har vandrat på denna jord, dött och besegrat döden och uppstått från de döda för att världen ska leva.

Den här världen ska leva, vi ska leva i försoningen.

Det kristna livet kan nog beskrivas som en resa och en kamp. Vi behöver vara på väg och vi behöver utkämpa den goda kampen för världens skull.

Taybeh – Mellanösterns enda mikrobryggeri!

Är på resa i Palestina och Israel. Jag återkommer till resan här på bloggen, det är mycket intryck, mycket att smälta.

Igår hade jag förmånen att få besöka Taybeh Brewing Co på Västbanken, ett fantastiskt litet företag. Två bröder återvänder till Palestina efter Osloavtalet för att bidra till sitt land. De lärde sig bryggerikonsten i USA, mikrobryggeriernas Mekka. När vi tog hem ölen till Världens fest 2010 i Växjö var det minst sagt en tydlig markering. Det blev mycket uppskattat! Nu finns Taybeh´s öl på Systembolagets beställningssortiment. Golden är en ljus lager med hyfsad beska, malten kommer från Belgien och Frankrike och humlen från Tjeckien. Vattnet kommer från egen källa men även denna kontrolleras av Israel vilket innebär att tillgången inte är säker varför man lagrar vatten i stora tankar på taket för att kunna brygga när man vill. Taybeh är ett mikrobryggeri i ordets rätta bemärkelser där man följer batch för batch, ingen massproduktion här inte! Bryggeriet kan dessutom skylta med Palestinas första kvinnliga ölbryggare, Madees Khoury, dottern i huset. Vi blev mycket väl mottagna av en av brödernas hustru som guidade oss och berättade om deras öl och inte minst alla bekymmer med tillstånd och checkpoints, sådant som gör livet svårt för en ölbryggare. Numera exporterar man, trots svårigheter, till Sverige, Danmark och Japan.

Mitt tips: beställ deras Golden eller Dark på Systembolaget idag!