Hmmm, pengar till boktryckning är svårt..

Hade hoppats på ett bidrag från den fond som jag fick medel ur till tryckandet av min förra bok. Visar sig att den ska ombildas av kammarkollegiet. Har ett färdigt manus om den ekonomiska krisen och hur vi kan tänka teologiskt om ekonomi. Men tryckningen kostar dessvärre en hel del. Alla tips mottages tacksamt. Finns det någon bra fond att söka ur?

Bensin för 42 kronor – varför inte?

I en rapport från KI menar man att om vi ska nå våra klimatmål vad gäller transporter måste skatten på bensin öka med 900%. Naturligtvis varnar KI för detta, det kan ge ekonomiska störningar och att man bör se på mer generella, mer kostnadseffektiva lösningar. Ja, men, ta fram dessa då KI! Det är väl ert jobb bland annat?

Men varför inte leka med tanken på ett bensinpris på 42 kronor? Fler skulle ställa bilen på alla onödiga bilresor under 3 kilometer. Jag skulle definitivt göra det. Fler skulle överväga tågresor till nära och kära. Vägarna skulle då också bli säkrare med mindre trafik och billigare med mindre slitage. Och hur ska alla pengar som kommer in via denna skatt användas? Jag föreslår att 25% av dem används till forskning på nya bränslen och nya motorer, 25% används till tågtrafiken: snabbare tåg, bättre tidshållning och billigare biljetter. 50% används till de skatteavdrag som glesbygdsbefolkningen får göra eftersom de är beroende av bilen. Egentligen skulle jag också vilja se att en del pengar kunde användas till kampanjer för lokal och stadsbussar så att dessa används i större utsträckning.

Idag ligger koldioxidskatten på en liter bensin på 3 kronor, det är på tok för lite. Höj den! Får vi se några modiga politiker som vågar fånga bollen från KI? Hoppas det!