Essä i Dagens Seglora

Idag har jag ett bidrag med i Dagens Seglora. Roligt att bli kontaktad!

Läs hela essän på

http://dagensseglora.se/2013/11/08/ekoteologi-aterfor-helighet-till-skapelsen/

”Ekoteologin hämtar sina rötter från bibeln naturligtvis, här finns en röd tråd av Skaparens intresse för Skapelsen. Men också bland de tidiga kyrkofäderna och mödrarna finns inspiration, Ireneus av Lyon och Gregorius av Nyssa är bara två av dem. Möjligen kan man som en startpunkt för ekoteologin se Joseph Sittlers tal vid kyrkornas världsråds möte i New Delhi 1961. Han menade att kyrkans förståelse av Kristus är irrelevant om den inte relaterar till mänskligt liv som vi ser det i Skapelsen, skriver teologen Magnus P Wåhlin.”