Tankar inför den helige Mikaels dag.

Text: Daniel 10:15-19

Följeslagare; en ängel. Bönen som följeslagare i livet. Ängeln inte gullig, den står för något djupt mänskligt, behovet av beskydd. (Fredrik Modéus) Så får inte bönen bara bli gullig, en ritual, slentrian som görs för att det ska göras med ord som inte betyder något. Bön är på riktigt, allvar, en längtan efter att bli sedd och lyssnad på. Ett rop på hjälp eller tacksamhetens lov. I bönen berättar vi för den store lyssnaren fram vårt liv. Bönen kan hjälpa mig att formulera mitt liv, min önskan, det jag strävar efter. I bönen får jag sätta ord på allt detta inför den som lovar att alltid lyssna.

Änglar är guds tjänare, kanske är ängeln svaret på min bön? Guds sätt att sända någon i min väg?

Änglar är budbärare och bibeln framställer änglar på väldigt olika sätt. Ibland människoliknande med vingar, ibland som något mer diffust. Kanske är änglar det som sker med mig som svar på min bön? Om änglar är guds budbärare är det kanske just då jag upplever mig ha fått svar på min bön som jag möter en ängel? Det finns människor som säger sig ha sett änglar, långt fler uppfattar att de någon gång i livet fått svar på sina böner.

I bibeln verkar änglarna uppenbara sig i livets svåraste stunder. (Ingrid Malm Lindberg)Så är det för Daniel i dagens text. I verserna innan står det: ”Ända sedan den dag du började söka efter insikt…har dina ord blivit hörda, för dina ords skull har jag kommit.” Jag uppfattar det just som ett svar på de böner Daniel har bett, Guds sätt att svara Daniel är att sända en ängel i hans väg. Just när livet är tungt och mörkt kommer ängeln. Daniel mår dåligt, han vet vad framtiden innebär i form av plågor för hans folk, han inser allvaret i situationen han lever i och han är bedrövad. Han ber och det kommer ett slags svar. I det här fallet i form av en ängel.

Änglar har i bibeln till uppgift att vara budbärare men också att vara de som vakar över oss människor, ibland talar vi om skyddsänglar. Jag tänker att bönen, att be regelbundet, är att väva en väv av goda tankar kring våra och andras liv. Jag är övertygad om att goda tankar gör något med oss och med världen.