Kyrkoval på söndag!

På söndag, 15 september, är det val i Svenskakyrkan. Alla medlemmar bör rösta förstås. Jag ställer upp iårets kyrkoval och det ställer förstås vissa frågor. Tycker jag det är bra att de politiska partierna har inflytande i Svenska kyrkan? Jag ställer upp för Miljöpartister i Svenska kyrkan, en nomineringsgrupp som är fristående från Miljöpartiet men de flesta man återfinner på våra listor är miljöpartister liksom jag.

Det är en svår fråga med politiska partier i kyrkan. Det jag absolut inte vill ha är en slätstruken, opolitisk kyrka. Jag menar att Jesus var synnerligen politisk och hade en idé om hur världen och samhället skulle fungera. Jag är lika övertygad om att Gud har en plan med sin Skapelse. För mig som miljöpartist är det viktigt att Svenska kyrkan tar ett helhetsgrepp i sin teologi vad gäller mänskligheten och jordens framtid. Vi behöver tolka bibeln i den situation vi just nu befinner oss. En situation som präglas av klimatkris och ekonomisk kris. Just i detta behöver vi tillsammans fundera över hur Gud vill ha det eller WWJD, vad skulle Jesus ha gjort? Jag är övertygad om att Jesus skulle ha kritiserat konsumismen och ekonomismen som numera finns i varje vrå av vår värld och fyller våra sinnen på ett aldrig skådat sätt. Det gör han ju också i Nya testamentets berättelser.

Många nomineringsgrupper som ställer upp i valet talar om en öppen folkkyrka där alla ska känna sig hemma. Men det är ju alldeles självklara saker. Men vad vill de när det gäller mänsklighetens ödesfrågor? Där är de flesta program förvånansvärt tysta. Inte minst gäller detta POSK, partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan vars främsta fokus tycks vara att kyrkan ska vara just opolitisk. JAg har mycket svårt att ta en sådan nomineringsgrupp på allvar. Hur ska kyrkan verka i samhället? Vad ska prägla undervisning och predikan? Vad ska pengarna läggas på? Hur ska förvaltningen ske? Om detta talas det inte alls. Men det gör vi i Miljöpartister i Svenska kyrkan och det är jag stolt över.

Vi vill i Jesu efterföljd tala allvarligt om utanförskap och innanförskap. Vi vill styra kyrkan i en riktning där hon tar ansvar för sin förvaltning av pengar, skogar och byggnader på ett sätt som främjar hållbar utveckling. Vi vill se en tydlig kompetensutveckling i gröna frågor för all vår personal och alla förtroendevalda.

Jag hoppas du röstar i kyrkovalet på söndag. Jag hoppas du röstar på Miljöpartister i Svenska kyrkan. Sätt gärna ett kryss vid mitt namn om du finns i Växjö stift 🙂