Tankar inför den helige Mikaels dag.

Text: Daniel 10:15-19

Följeslagare; en ängel. Bönen som följeslagare i livet. Ängeln inte gullig, den står för något djupt mänskligt, behovet av beskydd. (Fredrik Modéus) Så får inte bönen bara bli gullig, en ritual, slentrian som görs för att det ska göras med ord som inte betyder något. Bön är på riktigt, allvar, en längtan efter att bli sedd och lyssnad på. Ett rop på hjälp eller tacksamhetens lov. I bönen berättar vi för den store lyssnaren fram vårt liv. Bönen kan hjälpa mig att formulera mitt liv, min önskan, det jag strävar efter. I bönen får jag sätta ord på allt detta inför den som lovar att alltid lyssna.

Änglar är guds tjänare, kanske är ängeln svaret på min bön? Guds sätt att sända någon i min väg?

Änglar är budbärare och bibeln framställer änglar på väldigt olika sätt. Ibland människoliknande med vingar, ibland som något mer diffust. Kanske är änglar det som sker med mig som svar på min bön? Om änglar är guds budbärare är det kanske just då jag upplever mig ha fått svar på min bön som jag möter en ängel? Det finns människor som säger sig ha sett änglar, långt fler uppfattar att de någon gång i livet fått svar på sina böner.

I bibeln verkar änglarna uppenbara sig i livets svåraste stunder. (Ingrid Malm Lindberg)Så är det för Daniel i dagens text. I verserna innan står det: ”Ända sedan den dag du började söka efter insikt…har dina ord blivit hörda, för dina ords skull har jag kommit.” Jag uppfattar det just som ett svar på de böner Daniel har bett, Guds sätt att svara Daniel är att sända en ängel i hans väg. Just när livet är tungt och mörkt kommer ängeln. Daniel mår dåligt, han vet vad framtiden innebär i form av plågor för hans folk, han inser allvaret i situationen han lever i och han är bedrövad. Han ber och det kommer ett slags svar. I det här fallet i form av en ängel.

Änglar har i bibeln till uppgift att vara budbärare men också att vara de som vakar över oss människor, ibland talar vi om skyddsänglar. Jag tänker att bönen, att be regelbundet, är att väva en väv av goda tankar kring våra och andras liv. Jag är övertygad om att goda tankar gör något med oss och med världen.

Klyftorna ökar och prästerna saknar moral!

Ja hur ska man få ihop det då? Jo idag rapporteras att klyftorna i Sverige ökar mellan arbetare och tjänstemän. Det skiljer i snitt 10200 kronor i månaden mellan desa grupper. det är illa förstås. Jag tror att ett samhälle som inte kan hålla ihop riskerar att gå under. Jag tillhör de konstiga människor som anser att det skulle vara gratis att studera vid universiteten, det vill säga att man har en studielön under en begränsad tid för att skaffa sig en utbildning. Då skulle inte löneskillnaderna kunna motiveras utifrån studieskulder. Själv tjänar jag bra och betalar nästan 20000 om året för mina studieskulder. I dagens Kyrkans tidning skriver Sören larsson om prästernas löner, ett angeläget ämne. Han hävdar att kallelsen måste vara viktigare än kollektivavtalen. Jag håller med. Vi har idag församlingar där den hölgst betalde tjänar mer än dubbelt så mycket som den som tjänar minst. Det skapar spänningar inom arbetsgruppen och vi får ett förtroendetapp när vi har kyrkoherdar och andra med löner på 45-60000. Jag vet inte om det bara handlar om brist på moral, det är nog en del av förklaringen men det handlar väl också om att vi tror att det är såhär det måste vara, att detta är det enda systemet som fungerar. Jag minns när jag föreslog att 1% av alla prästers och diakoners löner skulle avsättas till Svenska kyrkans internationella arbete, vilket liv det blev! Var och en måste ju få bestämma själv! Nej, det tycker inte jag. Jag kan mycket väl tänka mig att justera lönerna i Svenska kyrkan. Om Svenska kyrkan betalar studielånen kan vi alla ha samma lön. Exempelvis 22-25.000 i månaden, med ett tillägg för budgetansvar och personalansvar på 5000 i månaden för de som ha det. Överhuvudtaget tycker jag att det är bra att vi börjar prata om pengar. Vi talar ju ofta om privatekonomi, men ekonomi kan aldrig vara privat! Det jag gör eller inte gör med mina pengar påverkar ju andra och den värld vi lever i. Pengar är alltid en gemensam resurs, inte en privat. Hoppas att diskussionen fortsätter, inte bara inom Svenska kyrkan utan i hela samhället. Något verkar vara snett i systemet!

Kyrkomötet

Det verkar som om jag kommit med i kyrkomötet nästa mandatperiod. Det känns spännande och ansvarsfullt. Det skulle vara väldigt roligt om ni som läser denna blogg kommer med idéer på motioner som borde skrivas. Saker som borde förändras, utvecklas i Svenska kyrkan. Jag tar tacksamt emot alla förslag! På bloggen här kommer jag att återkomma med mina idéer om vilka motioner jag funderar på.

Rik inför Gud, 17:e söndagen efter Trefaldighet.

Text: Pred. 5:9-15

Texten i Predikaren kritiserar girighet. Men texterna denna vecka handlar om fler saker. Kritiken av girigheten finns där eftersom den ställer sig i vägen för det goda Gud vill ge oss. Att vara rik inför Gud som är denna veckas tema, innebär att frigöra yta i vårt inre så att det goda Gud vill ge oss, av nåd, gratis, kan rymmas.

Vad är det då att vara rik inför Gud, ja kanske är det egentligen ganska enkelt i teorin? Jag tror det. Jag tror att det handlar om att låta oss präglas av Jesus budskap. Att söka leva så som Jesus lär. Att möta människor med barmhärtighet, alla människor. Att sträva efter rättvisa, för alla. Att kämpa för inklusiviteten, att alla kan och får vara med, räknas med, tas i anspråk. Så som Jesus gjorde. Att låta hela våra liv präglas av Jesus undervisning, hans ”lära” om vi så vill. Det är väl att vara rik inför Gud. ”Samla inte skatter på jorden utan i himlen” är en klassisk kristen devis, hämtad från bibeln. Vi känner till allt det här förstås, det är inga nyheter för oss. Men att leva det, det är svårt.

Girigheten handlar väl om att klänga oss fast vid materiella ägodelar, att definiera oss själva utifrån vad vi har istället för utifrån vad vi är? Saker och pengar är ju inte onda i sig, vi behöver dem för att leva, livet får och kan vara njutbart men när vi sätter tingen först hamnar vi snett, då finns inget rum i oss där vi kan släppa in Gud och det goda Gud ger.

I den rika delen av världen där de flesta har i överflöd det som de fattiga bara kan drömma om växer tomheten, vi kan se det i undersökningar om hur lyckliga vi anser oss vara. Vi känner tomhet inombords trots att vi har allt, vi känner ensamhet och saknar sammanhang. Vad är det som sker med oss? Rikedomen blir ett ok snarare än en tillgång och något gott.

Det finns en risk då vi fyller allt tomrum i våra liv med prylar, ägodelar, risken är att vi blir tomma ändå, för det finns ingen plats för Gud. Det finns ingen plats för relationer och nästankärleken, ingen plats för allt det som Jesus vill lära oss. Tomheten söker oss, vi känner av den och strävar efter ännu mer när det kanske snarare handlar om att slå av på takten, sätta oss ner och andas. Andas in Guds goda ande i kärleksfulla relationer, i blickens möte med en annan människa, i insupandet av skapelsens skönhet, i ett enklare liv.

Livet – en lovsång!

 

Visst är det förunderligt att allting fungerar på något vis? Ofta fastnar vi människor i det som inte fungerar och är bra så till den grad att vi inte ser allt det fantastiska som faktiskt fungerar och är gott. Att vi kan andas ren luft, dricka rent vatten och att vi har ett klimat som det går att leva i. Alla dessa saker, och många till, är värda vår lovsång och jag tänker mig att hela livet, denna gåva vi fått av Gud är en lovsång. I psalm 702 sjunger vi ”Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig, där var ton skall en hyllning till dig bära”. Jag tror att det är en grundläggande mening i våra liv, att de ska vara som en lovsång till vår Skapare, som gett os allt.

Vi lever i en värld som inte präglas av detta förhållningssätt. Vårt sätt att leva, särskilt i den rika delen av världen, är inte hållbart, kommer inte att hålla i längden. Faktum är att det redan är så att det inte håller. Om alla lever som vi gör i Sverige skulle det behövas 3 jordklot till. Den 20 augusti hade jordens mänsklighet redan använt upp alla de resurser som jorden kan återskapa på ett år. Hela hösten lever vi på kredit och skickar räkningen till kommande generationer. Alla ser vi att detta inte håller. Moder jord har fått feber, vi lever mitt i en eskalerande klimatkris och den drabbar människor särskilt i fattiga länder. Men vi här i Sverige lever inte avskilda från resten av världen. Någonting händer även med oss då andra lider. Jesajatexten i 58:6-8 är förmanande och säger oss att då vi arbetar för rättvisa för alla som lider, då bryter gryningsljuset fram för oss och våra sår skall läkas. Vi lider när andra lider, det är inte att leva helt när världen ser ut som den gör.

I vår tid hinns inte reflektionen över Guds goda skapelse med, all vår tid går åt till at fundera över hur vi ska lösa den ekonomiska krisen och hur alla ska kunna ha ett arbete. Men vad hjälper det oss att skapa arbeten och tillväxt om vi inte har en jord att leva på? För mig är det tydligt att skapelsefrågorna måste komma först. När vi samtalar och funderar över dem kan vi också tillsammans komma fram till vad som är ett rimligt och ett helt liv. Är det rimligt att vi arbetar mer än 40 timmar i veckan när andra inte har jobb? Är det rimligt att vi inte hinner umgås med familj och vänner därför att jakten på pengar kräver mer och mer tid i arbetet?

Att tala om hållbar utveckling är en existentiell fråga. Det ställer frågor till oss om vad vi anser vara ett rimligt liv. Vad vill jag att mitt liv ska vara fyllt av? De flesta av oss talar om kärlek, relationer och sammanhang. Först längre ner på listan kommer konsumtion, semester i Thailand och en ny bil. Vi vet ju att det är så här, vi vet ju vad vi innerst inne vill. Varför är det så svårt för oss att leva det vi vill?

Jag tror att vi behöver självhjälpsgrupper i Svenska kyrkan. Möten med andra där vi får tala med varandra om hur svårt det är att ställa om, där vi kan hjälpa och stötta varandra i den genomgripande omställning av våra liv som ligger framför oss. Vi människor är kapabla till innovation, kreativitet och empati. Nu är tiden för en rörelse då vi med dessa egenskaper som ledord ställer om vårt sätt att leva. Det är ett hållbart sätt att möta framtiden, det behöver världen!

Rösta ut sverigedemokraterna från Svenska kyrkan!

Just för att sverigedemokraterna satsar så hårt i kyrkovalet är det viktigt att du går och röstar i kyrkovalet! När man från deras håll säger att ”man inte kan ge allt till alla” visar man tydligt att man inte fattat något alls av Jesus budskap. Han säger ju precis tvärtom! Bibelns budskap är ”Ge så ska du få” ett mycket bättre resonemang än det SD står för! Rösta i kyrkovalet!

Någon påstår till och med att det är house att göra så !(?)

MAT 2013

Idag drar den stora matmässan i Växjö igång! Det ska bli riktigt roligt tycker jag. I år finns ett nytt fokus på kunskap kring de ekologiska matfrågorna. I många seminarier kommer detta att lyftas fram. Kolla alla seminarierna på www.mat2013.se

Än är det inte försent att anmäla sig via turistbyrån. De föredrag som sker på Nygatan 6, församlingshemmet kan man droppa in på, i de flesta fall finns platser kvar.

Idag talar vi om maten 2050, hur ser den ut, hur är den klimatsmart? Vi talar om hållbara livsmedelssystem om rätt upphandling, huruvida alla måste bli vegetarianer, hur de offentliga köken kan bli vassare exempelvis. Spännande saker och alldeles gratis! Vi börjar 13.30 och håller på till 17.00 i församlingshemmet. Välkommen förbi!

Missa inte heller den stora matmarknaden i tältet på torget som öppnar kl. 11.00 i morgon, fredag. Även i morgon pågår seminarier på Nygatan 6.

På lördag finns ett spännande seminarium ”bekämpningsmedel till lunch”, kl. 9.30-11.00 också på Nygatan 6.

Välkommen!

Kyrkoval på söndag!

På söndag, 15 september, är det val i Svenskakyrkan. Alla medlemmar bör rösta förstås. Jag ställer upp iårets kyrkoval och det ställer förstås vissa frågor. Tycker jag det är bra att de politiska partierna har inflytande i Svenska kyrkan? Jag ställer upp för Miljöpartister i Svenska kyrkan, en nomineringsgrupp som är fristående från Miljöpartiet men de flesta man återfinner på våra listor är miljöpartister liksom jag.

Det är en svår fråga med politiska partier i kyrkan. Det jag absolut inte vill ha är en slätstruken, opolitisk kyrka. Jag menar att Jesus var synnerligen politisk och hade en idé om hur världen och samhället skulle fungera. Jag är lika övertygad om att Gud har en plan med sin Skapelse. För mig som miljöpartist är det viktigt att Svenska kyrkan tar ett helhetsgrepp i sin teologi vad gäller mänskligheten och jordens framtid. Vi behöver tolka bibeln i den situation vi just nu befinner oss. En situation som präglas av klimatkris och ekonomisk kris. Just i detta behöver vi tillsammans fundera över hur Gud vill ha det eller WWJD, vad skulle Jesus ha gjort? Jag är övertygad om att Jesus skulle ha kritiserat konsumismen och ekonomismen som numera finns i varje vrå av vår värld och fyller våra sinnen på ett aldrig skådat sätt. Det gör han ju också i Nya testamentets berättelser.

Många nomineringsgrupper som ställer upp i valet talar om en öppen folkkyrka där alla ska känna sig hemma. Men det är ju alldeles självklara saker. Men vad vill de när det gäller mänsklighetens ödesfrågor? Där är de flesta program förvånansvärt tysta. Inte minst gäller detta POSK, partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan vars främsta fokus tycks vara att kyrkan ska vara just opolitisk. JAg har mycket svårt att ta en sådan nomineringsgrupp på allvar. Hur ska kyrkan verka i samhället? Vad ska prägla undervisning och predikan? Vad ska pengarna läggas på? Hur ska förvaltningen ske? Om detta talas det inte alls. Men det gör vi i Miljöpartister i Svenska kyrkan och det är jag stolt över.

Vi vill i Jesu efterföljd tala allvarligt om utanförskap och innanförskap. Vi vill styra kyrkan i en riktning där hon tar ansvar för sin förvaltning av pengar, skogar och byggnader på ett sätt som främjar hållbar utveckling. Vi vill se en tydlig kompetensutveckling i gröna frågor för all vår personal och alla förtroendevalda.

Jag hoppas du röstar i kyrkovalet på söndag. Jag hoppas du röstar på Miljöpartister i Svenska kyrkan. Sätt gärna ett kryss vid mitt namn om du finns i Växjö stift 🙂