Svenska kyrkan motarbetar ekologisk odling!

I dagens Kyrkans tidning kan man läsa att bara tre av tretton stift arbetar aktivt med att få arrendatorer på kyrkans marker att ställa om till ekologisk odling. En del stift, exempelvis mitt eget (Växjö), går så långt att man i grunden ifrågasätter ekologisk odling. Man häpnar! Hur kan detta få fortgå? Svenska kyrkan ska självklart ligga i framkant när det gäller vården om Guds skapelse. Är det att vårda den fantastiska gåva vi fått av Gud att spruta gifter på markerna? Självklart inte! Är det rimligt att använda konstgödsel som kräver massor av smutsig energi för att framställas? Självklart inte! Skärpning Svenska kyrkan. Skärpning Växjö stift!