Moraliskt dilemma, förvisso!

Harald Welzer skriver intressant om klimatförändringen som moraliskt dilemma idag. Det är spännande och bra att den stora dagstidningen drar igång en artikelserie om klimatkrisens moraliska och intelektuella konsekvenser. Det behövs. Welzer tar sin utgångspunkt i extraktivismen, alltså att vi tar ut mer och mer tillgångar från jorden och på det viset utarmar den. Konsekvensen av detta tänkande blir förstås att konsumismen blir ohållbar. den leder till ökad ekonomisk tillväxt men utarmar samtidigt jorden och lämnar ett dåligt arv till kommande generationer. Jag håller med och jag känner mer och mer hur ohållbar konsumtionen är. Jag arbetar hårt med att tillfriskna själv från konsumtionens fröjder. det är inte så lätt, jag gillar prylar. jag skulle vilja ha en padda och en fräck telefon, en fin bil och ett växthus i trädgården. Och allt annat som jag också är sugen på och läser om i fina magasin. Men med hjärnan förstår jag att det inte håller. Och jag vet också att det finns andra saker i livet som är så mycket mer värt än alla dessa prylar. det vet vi väl alla, men ändå… Jag hoppas detta år kunna hålla fast vid mitt löfte om köpstopp på kläder, än så länge funkar det bra. Och jag har hittills också lyckats hålla mig ifrån de glassiga magasinen som jag gärna köpte tre, fyra gånger i månaden förra året. Vi lever i en tid där det inte är lätt att välja att inte konsumera. Jag tror vi behöver tala med varandra om detta, jag tror vi behöver hjälpa varandra att finna nya mönster. Så, läs dagens artikel och fundera över dina egna konsumtionsval. Det är ingen pekpinne hoppas jag utan snarare en inbjudan till nya möjligheter. Låt oss hjälpas åt.

Sverige bör avskaffa all vapenindustri!

Ärkebiskopen skriver om viktiga saker idag. Det handlar om kontroll av försäljningen av vapen och det avtal som nu håller på att förhandlas fram. Helt klart har det ökade omloppet av vapen i världen bidragit till att konflikter startats och att de blivit blodigare. Men framförallt finns det ett rättviseperspektiv i frågan om vapen. Kan vi verkligen investera hur mycket som helst i vapen när människor samtidigt svälter? Naturligtvis inte! Sverige tillhör de länder i världen som exporterar mycket vapen, mest per capita faktiskt trots vår ”restriktiva” lagstiftning. Lagstiftning som det 2009 gjordes ca. 1500 avsteg i från. Det känns inte helt enkelt att vara stolt över Sverige. Nej, satsa dessa pengar på ett grönt bistånd istället så att människor kan ta sig ur fattigdomen på ett vettigt sätt. Och, visst, det innebär att en del arbeten försvinner i Sverige. kanske så många som 20000 och det är förstås ett dilemma. Men är alla arbeten bra arbeten bara för att de genererar skatteinkomster? Det anser inte jag. Det vi behöver i Sverige och i världen är hållbara jobb. Jobb som bidrar till jordens överlevnad. Det gör inte vapenindustrin, det kan vam som helt räkna ut.

Tack ärkebiskopen för en bra artikel!