Finansiell moral?

Frank Partnoy delar med sig av intressanta tankar idag om hur den finansiella marknaden fungerar och bör fungera. Bland annat menar han att finansen blivit för invecklad så att det helt saknas inblick och jag delar denna åsikt. Banker som sysslar med finansiella uppfinningar som sedan inte fungerar måste bära förlusten av sitt experimenterande, det är helt rimligt, alltså måste de gå under när de inte kan betala notan efter leken med pengar. Det behövs en finansiell moral hävdar Patrnoy även om han samtidigt säger att det är en motsägelse. Det är sorgligt att han säger så även om jag tror det stämmer. När blev det så att moral och finansiell verksamhet blev en motsägelse, en motsats? När blev girigheten den överskyggande ideologin i vår finansiella värld? Varför? Ja, kanske för att vi inte kan tjäna två herrar samtidigt, kanske för att pengar är roten till allt ont som Paulus menar? Det verkar finnas något djupt depraverande i samlandet av pengar.