Wijkman och Rockström går bara halva vägen!

Anders Wijkman och Johan Rockström kommer med en ny bok idag, Bankrupting Nature heter den och därför skriver de idag debatt i SvD. Det goda med artikeln är att de anser att klimatkrisen och den ekonomiska krisen måste lösas gemensamt. Bra är också att de förordar en grön skatteväxkling så att det blir dyrt att smutsa ner. Men de vågar inte i grunden ifrågasätta tillväxtekonomin. De ser, liksom de flesta, inget alternativ till tillväxt. Visserligen vill de att tillväxten ska ske på ett annat mer miljövänligt sätt med mer hållbara produkter och en större tjänstesektor. Jag är mycket tveksam till detta. Har inte tillväxten nått vägs ände. Vad är det som ska växa i Wijkmans och Rockströms ekonomi, pengarna? Jag är övertygad om att det man vinner på att skatteväxla kommer att ätas upp av ökad konsumtion från alla dessa som ska arbeta i tjänstesektorn. Vi behöver en mycket mer djärv idé om hur vårt framtida ekonomiska system ska se ut. Alltså, bra att boken kommer, jag ska definitivt läsa den! Men synd att de inte vågar vara ännu mer nytänkande.